Культура України кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. Поняття

похорон кошового

«Енеїда» І.Котляревського українська поема, написана письменником І.Котляревським і вийшла друком у 1798 р. «Енеїда» - перша пам’ятка української літератури, що була написана розмовною мовою. Поема започаткувала становлення нової української літератури

Класицизм мистецький та архітектурний стиль, в основу якого покладені традиції античності як норма та зразок досконалості. В архітектурі класицизму масово представлені колони

«Кобзар» Т.Шевченка збірка поезії українського поета Т.Шевченка, яка вперше вийшла друком у 1840 р. в м. Санкт-Петербург

Романтизм ідейний рух у літературі та мистецтві кінця ХVIII-ХІХ ст., характерними ознаками якого є заперечення раціоналізму, відмова від суворої нормативності в художній творчості, загострення уваги до психологічних проблем особистості, її почуттів тощо

«Історія Русів» історичний твір української національно-політичної думки кінця ХVIII – початку ХІХ ст., у якому представлений історичний розвиток України від найдавніших часів до 1769 р. Уперше твір вийшов друком у 1846 р. Автор невідомий. Імовірними авторами вчені визначають Г.Кониського та Г.Полетику

«Русалка Дністровая» літературний альманах, який був виданий у м Будапешті культурно-освітнім гуртком «Руська трійця» у 1837 р. Того ж року був конфіскований владою

«Руська трійця» галицький культурно-просвітницький гурток, який був заснований у 1833 р. М.Шашкевичем, І.Вагилевичем та Я.Головацьким