Культура України кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. Хронологія

парк софіївка

1784 р. заснування Львівського університету, при якому відкрито Руський інститут з українською мовою навчання, що діяв до 1809 р.

1798 р. перше видання «Енеїди» І.Котляревського відкриття першого професійного театру із професійною трупою в м. Харкові

1805 р. відкриття першого в Наддніпрянській Україні Харківського університету з ініціативи В.Каразіна

1809 р будівництво італійським архітектором Тома де Томоном оперного театру в Одесі

1816 р. греко-католицький священик І.Могильницький у м. Перемишлі заснував Товариство греко-католицьких священників

1817 р. закриття Києво-Могилянської академії, на базі якої у 1819 р. була відкрита Київська духовна академія

1820 р. відкриття князем О.Безбородьком в м. Ніжині гімназії вищих наук, що прирівнювалася до університету

1833 р. заснування культурно-просвітницького гуртка «Руська трійця». Засновниками гуртка були М.Шашкевич, І.Вагилевич та Я.Головацький

1834 р. відкриття Київського університету імені князя Володимира (сучасний Національний університет імені Т.Шевченка)

1837 р. видання культурно-просвітницьким гуртком «Руська трійця» альманаху «Русалка Дністровая»

1840 p. перше видання «Кобзаря» Т. Г. Шевченка

1846 p. перше видання «Історії Русів»

1848 р. відкриття кафедри української мови у Львівському університеті перший з’їзд українських діячів науки та культури у Львові - Собор руських учених