Самостійна робота: Граматичні способи. Синтетичні й аналітичні мови

Самостійна робота з сучасної укрїнської літературної мови.
Графічне засвоєння — це написання іноземних слів засобами української графіки: гр. problema — укр. проблема, лат. autor — автор, нім. Hantel — гантель. Варваризми здебільшого відтворюються графікою мови-джерела: fata morgana, nota bene, pro et contra, хоч можлива й передача українськими літерами: гепі енд, віва, фройндшафт.
При фонетичному засвоєнні відсутні в українській мові звуки замінюються близькими до них: у грецькому слові theatron міжзубний (інтердентальний) приголосний th на початку слова замінено українським m (театр); у французькому слові entourage носовий голосний замінено сполученням голосного а з приголосним н: антураж і т. д.
Прикметами граматичного засвоєння іншомовної лексики є заміна невластивих українській мові форм та категорій відповідними українськими: втрата артиклів, іншомовних суфіксів, набуття українських суфіксів та закінчень: нім. das Dach — дах, фр. braver — бравувати, naïf— наївний, лат. selectio — селекція. Не завжди в мові-джерелі і в мові, яка запозичає, збігається рід і навіть число: нім. das Papier (середній рід) — папір (чоловічий рід), гр. thema (середній рід) — тема (жіночий рід), grammata (множина) — грамота (однина).
Далі - скачати файл
Скачати: