Самостійна робота зі вступу до мовознавства. Граматичні способи. Синтетичні й аналітичні мови

Теоретична частина
1)    Синтетичні граматичні способи. Афіксація. Два способи поєднання морфем: аглютинація і фузія. Морфологічні моделі. Інші синтетичні граматичні способи: внутрішня флексія, наголос, інтонація, повтори, суплетивізм.
До синтетичних  способів вираження граматичних значень належать афіксація, чергування, наголос, редуплікація, суплетивізм.
Афіксація  ̶  це вираження граматичних значень за допомогою афіксів (суфіксів, префіксів, закінчень тощо). В афіксальному способі виділяють такі його різновиди:
I.    Суфіксація  ̶  вираження граматичних значень за допомогою суфіксів (перечитати  ̶  перечитувати);
II.    Префіксація  ̶  вираження граматичних значень за допомогою префіксів ( нести  ̶  занести) ;
III.    Конфіксація  ̶  вираження граматичних значень комбінацією з двох афіксів  ̶  префікса і суфікса, які, хоча й являють собою дві морфеми, але діють сукупно, разом (gemacht  «зроблений»);
IV.    Інфіксація  ̶  вираження граматичних значень за допомогою інфіксів, тобто морфем, вставлених у середину кореня (vici «переміг»);
V.    Трансфіксація  ̶  вираження граматичних значень за допомогою трансфіксів, тобто афіксів, котрі, розриваючи  корінь, що складається з одних приголосних, самі розриваються і служать «прошарком» голосних серед приголосних, визначаючи словоформу й оформляючи її граматично (араб. катаба «написав» кутіба «написаний», катібу «той, що пише» кітабу «написання», уктуб «пиши».
Потрібно розрізняти фузію та аглютинацію.
При фузії  афікси неоднозначні, нестандартні, основи без афіксів, як правило, не вживаються, відбувається ніби сплав основи й афікси, причому корінь може змінюватися  у фонетичному складі.
При аглютинації, афікси однозначні, стандартні, вони механічно приклеюються до основи, причому основа вживається без афікса і ніколи не змінює свій фонетичний склад.
Внутрішня флексія (чергування) ̶  засіб вираження граматичних значень, характерний для індоєвропейських мов (зібрати  ̶  збирати).

Далі - скачати файл