Самостійна робота зі вступу до мовознавства. Фразеологія

Тема «Фразеологія»
Теоретична частина
1)    Існують різні класифікації фразеологізмів. Найвідомішою є класифікація фразеологізмів за ступенем злютованості їх компонентів, яку розробив французький мовознавець Ш. Баллі і доповнив російський мовознавець В.В. Виноградов.
За цією класифікацією фразеологізми поділяють на фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності та фразеологічні сполучення.
Фразеологічні зрощення  ̶  семантично неподільні фразеологічні одиниці, значення яких не випливає зі значень їх компонентів (собаку зʼїсти)
Фразеологічні єдності  ̶  семантично неподільні фразеологічні одиниці, цілісне значення яких умотивоване значенням їх компонентів (зробити з мухи слона).
Фразеологічні сполучення  ̶  звороти, в яких самостійне значення кожного слова є абсолютно чітким, але один із компонентів має зв’язане значення (досада бере).
Фразеологічні вирази  ̶  стійкі за складом і вживанням семантично подільні звороти, які складаються повністю зі слів із вільним значенням (не все золото, що болить).
Класифікація за походженням:
1)    Сільськогосподарські та інші трудові процеси: варити воду (з когось), з одного тіста, орати перелоги;
2)    Різні виробництва, ремесла: де тонко, там і рветься, білими нитками шите, брати в лещата, ставка бита, козирний туз;
3)     народні звичаї та обряди: давати гарбуза, облизати макогона, як засватаний;
4)     вірування та магічні дії: напускати ману, замовляти зуби, як рукою зняло, встати на ліву ногу;
5)    усталені казкові звороти: за щучим велінням, за тридев’ять земель, тримати за хвіст жар-птицю, скоро казка мовиться;
6)     ознаки та дії, пов’язані зі світом тварин і птахів: заяча душа, хитрий лис, кіт наплакав, показувати пазурі, птах високого польоту, розправляти крила, звити гніздо, курям на сміх;
7)     іншомовні запозичення, інтернаціональні звороти: буря в склянці води, перейти рубікон.