Західноукраїнські землі наприкінці XVIII - XIX ст. Поняття

західна україна

«Весна народів» революції в Австрії, Франції, Італії та Німеччині 1848-1849 рр. Революції зазнали поразки

Галицько-Руська матиця культурно-освітнє товариство, яке засноване у Львові 1848 р. і займалося переважно видавництвом дешевих освітніх книжок

Головна Руська Рада перша західноукраїнська політична організація, що виникла під час революції в Австрійській імперії у травні 1848 р. у Львові. ГРР ставила собі за мету поділити Галичину на Західну (польську) та Східну (українську); запровадити українську мову в освіті та державному діловодстві, досягти рівноправ’я з поляками тощо. ГГР видавала газету «Зоря Галицька» та заснувала видавництво «Галицько-Руська матиця»

Екстенсивне землеробство система господарювання, завдяки якій збільшення продукції досягається лише при розширенні посівних площ

Інвентарі господарські описи міст та поміщицьких маєтностей на західноукраїнських землях

Інтенсивне землеробство система господарювання, завдяки якій збільшення продукції досягається засобом удосконалення праці та техніки

«Зоря Галицька» перша газета українською народною мовою, що виходила друком у Львові з 1848 р. по 1857 р. Друкований орган Головної Руської Ради

Королівство Галичини та Лодомерії коронний край Австрійської імперії, до складу якого входили українські землі Східної Галичини та Північної Буковини

Промисловий переворот перехід від ручної праці до машинної, від мануфактур до фабрик і заводів

Революція стрімкі радикальні зміни політичного, економічного та соціального життя суспільства здебільшого насильницьким методом народного повстання

Рейхстаг назва парламенту (законодавчого органу влади) в Австрійській імперії

«Русалка Дністровая» літературний альманах, який був виданий у м Будапешті культурно-освітнім гуртком «Руська трійця» у 1837 р. Того ж року був конфіскований владою

«Руська трійця» галицький культурно-просвітницький гурток, який був заснований у 1833 р. М.Шашкевичем, І.Вагилевичем та Я.Головацьким

Руський собор організація полонізованої української шляхти, яка виникла під час революції в Австрійській імперії у квітні 1848 р. у Львові й підтримувала ідею незалежності Польщі

Сервітути право користуватися чужою власністю. На правах сервітуту селяни користувалися спільно з поміщиками лісами, луками, пасовиськами тощо

«Холерні бунти» збройні виступи селян Закарпаття у 1831 р., пов’язані з епідемією холери

Центральна Рада Народова польська політична організація, що виникла під час революції в Австрійській імперії у квітні 1848 р. у Львові. ЦРН ставила собі за мету відновити незалежність польської держави