Урок 26. Тематичне оцінювання «Закони в житті твоєї сім’ї» та «твої права у трудових відносинах»

Мета: узагальнити та перевірити засвоєння матеріалу теми; перевити рівень засвоєння та розвитку вмінь пояснювати поняття, пов’язані з цивільним, трудовим та сімейним правом; розв’язувати ситуації, що відбуваються в сімейних, трудових та цивільних відносинах, використовуючи законодавчі акти; формувати правову культуру у сфері цивільних, сімейних та трудових відносин.
Тип уроку: урок контролю й корекції знань, вмінь та навичок.
ХІД УРОКУ
1-й варіант.
Захист проектів
Теми проектів:
1.  Ти і цивільно-правові відносини.
2.  Закони в житті твоєї сім’ї.
3.  Твої права у трудових відносинах.
2-й варіант.
Тестові завідання
1.  Укажіть, яка форма заповіту вимагається законодавством України:
А)  усна;
Б)  письмова;
В)  письмова нотаріальна;
Г)  письмова за допомогою комп’ютерного набору.
2.  Із наведеного переліку фізичних осіб оберіть тих, які, згідно із законодавством України, можуть бути суб’єктами підприємницької діяльності:
А)  юридичні особи;
Б)  тільки громадяни України;
В)  усі фізичні особи без обмежень;
Г)  фізичні особи, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності.
3.  Із наведеного переліку юридичних фактів оберіть ті, що є предметом цивільного права:
А)  купівля машини;
Б)  крадіжка мотоциклу;
В)  купівля квартири;
Г)  оренда приміщення.
4.  У якому віці особа має право самостійно розпоряджатися своїм заробітком та іншими доходами?
А)  після 8 років;
Б)  після 5 років;
В)  після 2 років;
Г)  після 4 років.

5.  Предметом цивільного права є:
А)  соціальні відносини;
Б)  правові відносини;
В)  майнові відносини;
Г)  особисті немайнові.
6.  Угоди від імені неповнолітніх осіб до 5 років та в їх інтересах учиняють:
А)  органи опіки та піклування;
Б)  нотаріус;
В)  батьки (усиновлювачі);
Г)  піклувальники.
7.  Учасники цивільних правовідносин називаються:
А)  підприємцями;
Б)  об’єктами;
В)  представниками;
Г)  суб’єктами.
8.  За законом до спадкоємців першої черги належать:
А)  рідні дядько та тітка;
Б)  утриманці та діти спадкодавця;
В)  батьки, діти та чоловік (дружина) спадкодавця;
Г)  брати та сестри спадкодавця.
9.  Який шлюбний вік встановлено законодавством України?
А)  7 років для жінок і 8 років для чоловіків;
Б)  6 і 6 років відповідно;
В)  2 і 2 років відповідно;
Г)  8 і 7 років відповідно.
10. Як називається прийняття в сім’ю особи на правах сина та дочки, що здійснене на підставі рішення суду?
А)  Піклування;
Б)  усиновлення;
В)  патронат;
Г)  опіка.
ІІІ. Підбиття підсумків
Залежно від форми уроку вчитель разом з класом оцінює або якість проектів, або результати тестів та роботи із ситуативними задачами.
IV. Домашнє завдання
Повторити теми: «Галузі права, правопорушення та юридична відповідальність».