Західноукраїнські землі наприкінці XVIII - XIX ст. Хронологія

львів

70-80-ті рр. ХVІІІ ст. реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській імперії

1789 р. скасування панщини в Австрійській імперії реформою імператора Йосипа ІІ. Після смерті Йосипа ІІ панщина була поновлена

1816 р. греко-католицький священик І.Могильницький у м. Перемишлі заснував Товариство греко-католицьких священників

20-30-ті рр. ХІХ ст. рух опришків під керівництвом М.Штолюка діяльність Перемишльського культурно-освітнього гуртка на чолі з єпископом М. Левицьким

30-40 рр. ХІХ ст. початок промислового перевороту на Західноукраїнських землях

1831 р. «холерні бунти» в Закарпатті - виступи селян, пов’язані з епідемією холери

1833 р. заснування культурно-просвітницького гуртка «Руська трійця». Засновниками гуртка були М.Шашкевич, І.Вагилевич та Я.Головацький

1837 р. видання культурно-просвітницьким гуртком «Руська трійця» альманаху «Русалка Дністровая»

1843-1844 рр. селянське повстання на Буковині під проводом Л.Кобилиці

1848-1849 рр. революції у Австрії, Франції, Італії та Німеччині, що увійшли в історію під назвою «весна народів»

1848 р., квітень остаточне скасування панщини в Галичині

1848 р., травень у Львові створено першу українську політичну організацію – Головну Руську Раду, яку очолив Г.Яхимович

1848 р., червень Слов’янський з’їзд у м. Празі, на якому відбулося визнання українців за окремий народ з власними національними потребами

1848 р., жовтень Собор руських учених у Львові, на якому утверджено єдину граматику української мови, висунуто вимогу впровадження рідної мови в усіх школах

1848 р., 1-2 листопада ініційоване поляками збройне повстання у Львові, яке придушене австрійськими військами

1848-1850 рр. друге селянське повстання на Буковині під проводом Л.Кобилиці

1849 р. Буковина отримала статус окремого автономного округу у складі Королівства Галичини та Лодомерії