Українські землі в складі Російської імперії в кінці XVIII – першій половині ХІХ ст. Хронологія

село ХІХ століття

1789 – 1793 рр. Турбаївське антифеодальне повстання на Катеринославщині

1791 р. місія В.Капніста в Берлін (Прусське королівство) з метою організувати російсько-прусську війну та звільнити Україну з-під влади Росії. Місія провалилася

1796 р. згідно з указом російського імператора Павла І на російських землях замість намісництв запроваджувалися губернії

1798 р. перше видання «Енеїди» І.Котляревського

1802 р. остаточний поділ Наддніпрянської України на 9 губерній

1806-1812 рр. російсько-турецька війна, що закінчилася перемогою Росії та підписанням Бухарестського миру. У результаті були приєднані до Російської імперії такі українські землі як Бессарабія

1813-1835 рр. партизанська антифеодальна селянська боротьба на Поділлі на чолі з У.Кармелюком

1812 р. французько-російська (вітчизняна) війна. Наступ французьких військ Наполеона на Російську імперію

1817 – 1857 рр. запровадження в Російській імперії військових поселень - так зване «самоутримання» війська, коли частина військових-селян одночасно виконували сільськогосподарські роботи і несли військову службу. Хлопчиків із 7 років зараховували до таких новобранців (кантоністів)

1818 р. заснування у м. Полтава масонської ложі «Любов до істини», до якої входив І.Котляревський заснування у Києві масонської організації «Ложа об’єднаних слов’ян»

1819 р. повстання проти військових поселень у Чугуєві (Харківщина) заборона діяльності масонських лож в Україні

1821 р. заснування декабристських організацій: Північне товариство (м.Петербург) та Південне товариство (м.Тульчин)

1821-1822 рр. діяльність нелегального Малоросійського товариства на чолі з В.Лукашевичем. Товариство використовувало досвід діяльності масонських організацій. Програмний документ – «Катехізис автономіста». Головна мета товариства - досягнення незалежності України, скасування кріпацтва, ліквідація самодержавства

1822 р. заборона масонських лож в Російській імперії

1823 р. заснування у м. Новгород-Волинському Товариства об’єднаних слов’ян на чолі з братами П. і А. Борисовими

1825 р., 14 грудня повстання декабристів у м. Петербурзі

1825 р., 29 грудня – 1826 р., 3 січня декабристське повстання Чернігівського полку в Україні, яке очолив С. Муравйов-Апостол. Повстання було придушене 1828-1829 рр. російсько-турецька війна, яка закінчилася перемогою Росії та підписанням Адріанопольського миру

1828 р. під час російсько-турецької війни 1828-1829 рр. козаки Задунайської січі на чолі із Й.Гладким перейшли на бік російської армії

1830 – 1831 рр. польське повстання за відновлення незалежності Речі Посполитої, яке було придушене російськими військами. Українці в переважній більшості не підтримали польське повстання

1831 р. скасування магдебурзького права на Лівобережжі

1832 р. формування на основі козаків Задунайської Січі Азовського козачого війська, яке повинно було охороняти узбережжя Азовського моря. У 1864 р. Азовське козацьке військо було ліквідоване

30-40-ві рр.. ХІХ ст. початок промислового перевороту в Російській імперії

1841 р. ліквідація судочинства за Литовськими статутами на Правобережжі

1846-1847 рр. діяльність Кирило-Мефодіївського братства

1847-1848 рр. Інвентарна реформа на Правобережжі - система заходів, проведених урядом Росії з метою впорядкування кріпосницьких відносин, тобто визначення повинностей та розмірів земельних наділів залежних селян

1855 р. «Київська козаччина» – масовий рух селянства Київщини за повернення козацького стану