Календарне планування. Громадянська освіта

 

Тема та зміст уроку

Дата

Примітки

РОЗДІЛ 1. ОСОБИСТІСТЬ ТА ЇЇ ІДЕНТИЧНІСТЬ

  1.  

Що таке ідентичність? Ідентичність. Види ідентичності.

 

 

  1.  

Що означає бути громадянином / громадянкою України? Громадянська ідентичність. Змінний характер ідентичності. Самовизначення. Ідентифікація. Особиста гідність. Совість.

 

 

  1.  

Як соціалізація допомагає нам знайти своє місце в суспільстві? Поняття соціалізації. Етапи соціалізації. Суб’єкти соціалізації. Соціалізація як ресурс формування громадянської ідентичності.

 

 

  1.  

Як сім’я впливає на успішність соціалізації індивіда? Соціалізація в сім’ї. Партнерські стосунки в сім'ї. Трансформація моделей сім'ї.

 

 

  1.  

Молодіжні субкультури. Хто вони? Соціалізація серед однолітків. Молодіжні субкультури.

 

 

  1.  

Ціннісні орієнтири — основа життєвого вибору та успішної самореалізації особистості. Самореалізація і розвиток. Індивідуальність особистості. Життєві цінності й пріоритети. Активна громадянська позиція. Мобільність і адаптивність людини. Креативність.

 

 

  1.  

Практичне заняття «Як ідентифікувати наше середовище» або Хто я?» (усвідомлення своєї ідентичності).

 

 

  1.  

Узагальнення до розділу І «Особистість та її ідентичність»