Урок 51. Практична робота 13. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем.

Цілі:
навчальна: оволодіти практичними навичками використання онлайн-систем конструювання та керування сайтами, створити та розмістити на безкоштовному хостингу сайт певної тематики;
розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.
Тип уроку: формування знань, умінь і навичок 
Хід уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Актуалізація опорних знань
  • як за допомогою сервісу Google Сайти створювати сайти;
  • як налаштувати стильове оформлення сайта, створено­го засобами сервісу Google Сайти;
  • як додавати нові сторінки до сайта;
  • як додавати на створені веб-сторінки текст, зображення та інші об’єкти;
  • як редагувати вміст веб-сторінки.
ІІІ. Оголошення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності
— Ви, напевне, вже хочете спробувати застосувати здобуті знання на практиці. Але для цього потрібно пригадати основні терміни й поняття.
ІV. Засвоєння нових знань, формування вмінь
Під час виконання практичних завдань пам’ятайте про правила безпеки життєдіяльності при роботі з комп’ютером!
Практична робота 13. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем.
Завдання 1. Дивовижні споруди світу (6 балів)
Доповніть власний сайт Дивовижні споруди світу. На головній сторінці сай­та додайте гіперпосилання на веб-сторінку, що містить добірку цікавих для вас споруд. Додайте до сайта ще три веб-сторінки, на яких розмістіть мате­ріали про інші дивовижні споруди, обрані на власний розсуд. Проілюструй­те матеріали зображеннями або додайте посилання на відео, що розміщені на YouTube. Матеріали про споруди знайдіть в Інтернеті, зображення, які ви плануєте розмістити на веб-сторінках, збережіть у папці Практична робота 13 своєї структури папок.
Завдання 2. Мої захоплення (12 балів)
Засобами сервісу Google Сайти створіть сайт про власні захоплення. Мате­ріали, які вам знадобляться для додавання на веб-сторінки, збережіть у папці Практична робота 13 своєї структури папок. На головній сторінці розмістіть вступ і додайте зображення. Створіть інші три веб-сторінки, на яких детальні­ше опишіть свої три захоплення, проілюструйте їх зображеннями чи додайте посилання на відео, розміщені на YouTube.
Завдання 3. Рідкісні тварини (12 балів)
Засобами сервісу Google Сайти створіть сайт про рідкісних тварин. Матері­али, які вам знадобляться для додавання на веб-сторінки, збережіть у папці Практична робота 13 своєї структури папок. На головній сторінці розмістіть вступ і додайте зображення. Створіть інші три веб-сторінки, на яких подай­те відомості про трьох тварин, проілюструйте їх зображеннями чи додайте посилання на відео, розміщені на YouTube.
Завдання 4. Наші проекти (12 балів)
Засобами сервісу Google Сайти створіть сайт про проект, який реалізовано учнями вашого класу на уроках чи в позаурочний час. Матеріали, які вам зна­добляться для додавання на веб-сторінки, збережіть у папці Практична ро­бота 13 своєї структури папок. На головній сторінці сайта опишіть обраний проект, укажіть його мету та завдання, додайте відгуки учнів про проведений проект і пропозицію його підтримки іншими учнями шкіл. Створіть інші три веб-сторінки, на яких розмістіть відомості про реалізацію проекту, список ви­користаних ресурсів, отримані результати, проілюструйте їх зображеннями чи додайте посилання на відео, розміщені на YouTube.
V. Підсумки уроку
Рефлексія
  • мені було незрозуміло…;
  • у мене виникли такі запитання…;
  • я не впорався з такими завданням…;
  • мені сподобалось і я буду використовувати…
VI. Домашнє завдання
Повторити раніше вивчений матеріал.
VIІ.  Оцінювання роботи учнів