Урок 45. Опитування з використанням онлайн-форм.

Цілі:
 • навчальна:  ознайомити учнів з поняттям онлайн-форм;  навчити створювати опитування з використанням онлайн-форм;
 • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.
Тип уроку: засвоєння нових знань; 
Хід уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Актуалізація опорних знань
Фронтальне обговорення переваг використання каналів новин, форм опитування, електронних закладок.
ІІІ. Оголошення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності
          У сучасному світі, щоб отримати якісну освіту, потрібно відвідувати різноманітні сайти та наповнювати персональне навчальне середовище корисною інформацією, актуальними новинами, результатами досліджень тощо. На уроці ви ознайомитесь із деякими веб-сервісами, які допоможуть вам у створювати опитування з використанням онлайн-форм.
IV. Вивчення нового матеріалу
Як організовують опитування за допомогою онлайнових форм?
Для організації опитування в межах персонального навчального се­редовища використовують Google Форми. Google Форми — сервіс, за до­помогою якого можна організувати різні опитування, збирати відповіді в одній електронній таблиці та підбивати підсумки за результатами опи­тування. Зазначимо, що Google Форми часто використовують для ство­рення системи звітів, контролю щоденної, щотижневої, щомісячної, квартальної чи річної діяльності працівників корпорацій чи державних (комунальних) установ. Для зменшення витрат часу на опис і складання паперових звітів цей сервіс пропонує електронну форму для ведення звітності, заповнити яку може кожен працівник, котрий має комп’ютер на робочому місці, підключення до Інтернету та встановлений браузер.
В онлайновій формі можна використати такі типи елементів при формуванні запитань для опитування:
 • з короткими відповідями — невеличке поле для відкритої відпо­віді (наприклад, підходить для запитань про прізвище, посаду, ввести певне число тощо);
 • абзац — велике текстове поле для відкритої відповіді (наприклад, Ваші побажання, Коментарі тощо);
 • прапорці — усі варіанти відповіді відображаються списком і можна обрати будь-яку кількість варіантів. Тут доцільно додати довідку типу Оберіть не більш ніж три варіанти;
 • спадний список — варіанти відповіді відображаються випадаючим списком і можна обрати лише один варіант. Тут доцільно на місці першого варіанта відповіді писати Виберіть зі списку, а в тексті до­відки — Натисніть кнопку зі стрілкою та виберіть зі списку;
 • з варіантами відповіді — усі варіанти відповіді відображаються списком і можна обрати лише один варіант;
 • лінійна шкала — відповідь відображається у вигляді шкали (від 3 до 10 проміжних значень), на якій можна задати опис тільки крайніх значень;
 • таблиця — запитання передбачає ряд категорій (підпитань), на кожне з яких дається відповідь у вигляді однакової шкали. Тут шкала може містити від 1 до 5 проміжних значень;
 • дата — для введення даних у форматі дати;
 • час — для введення даних у форматі часу.
V.  Інструктаж з ТБ
VI. Засвоєння нових знань, формування вмінь
Виконання практичного завдання.
 • Вправа 4 ст.184
 • Вправа 2 ст.188
VІІ. Підсумки уроку
 • Виставлення оцінок.
Провести опитування учнів з наступних питань:
 • сьогодні я дізнався...
 • було цікаво....
 • було важко...
 • я зрозумів, що...
 • тепер я можу...
 • я відчув, що...
 • я навчився...
 • у мене вийшло...
 • я зміг...
 • я спробую...
 • мене здивувало...
 • мені захотілося...
VІІI. Домашнє завдання
Підручник п. 27.3    ст. 184  
IХ.  Оцінювання роботи учнів