Українські землі в другій половині XVIII ст. Поняття

одяг шляхтянки

Барська конфедерація військово-політичне об’єднання польської шляхти, створене 1768 р. і спрямоване на збереження необмежених шляхетських прав і привілеїв, а також католицької церкви. Барська конфедерація сприяла насильницькому покатоличенню українців та засиллю кріпацтва. Діяльність Барської конфедерації спровокувала Коліївщину

Генеральний опис Малоросії перепис населення колишньої Гетьманщини, організований П.Румянцевим у 1765-1767 рр. Детальний опис поземельної власності та майна кожного господаря тощо

Глухівські петиції звернення у 1763 р. останнього лівобережного гетьмана К.Розумовського до російської імператриці Катерини ІІ з проханням повернути втрачені права Гетьманщини та закріпити посаду гетьмана за родом Розумовським

Жалувана грамота дворянству видана у 1785 р. російською імператрицею грамота, за якою козацька старшина отримала статус російського дворянства

Задунайська Січ козацька Січ, заснована на р. Дунай у 1776 р. козаками зруйнованої Нової Січі. Під час чергової російсько-турецької війни козаки Задунайської Січі на чолі з Й.Гладким перейшли на бік російської армії. На їх основі у 1832 р. було організоване Азовське козаче військо

Зимівник назва господарства, хутора козаків, де вони перебували, коли не було військових дій (особливо взимку)

Коліївщина третя, найбільша хвиля гайдамацького руху на Правобережжі у 1768 р. на чолі із гетьманом повсталих М.Залізняком та уманським сотником І.Гонтою. Коліївщина була придушена за допомогою російських військ. Події Коліївщини лягли в основу поеми Т. Шевченка «Гайдамаки»

Кючук-Кайнарджійський мир мирний договір по закінченню російсько-турецької війни 1768-1774 рр. У результаті до складу Росії відходили українські землі в міжріччі Дніпра та Південного Бугу до узбережжя Чорного моря. Кримське ханство оголошувалося незалежним від Туреччини Наказний гетьман особа, яка тимчасово обіймала посаду гетьмана указом правителя

Нова Сербія військово-адміністративна одиниця, створена російським урядом у середині ХVIII ст. на території сучасної Кіровоградської області, яка заселялась переважно сербськими військовими поселенцями

Нова (Підпільненська) Січ остання Запорозька Січ на Дніпрі. Заснована за сприяння гетьмана Д.Апостола у 1734 р. Зруйнована російськими військами Катерини ІІ у 1775 р.

Новоросія в російських документах офіційна назва південної України в ХVIII-ХІХ ст.

Паланки адміністративно-територіальні одиниці (округи) земель Запорозької Січі Слобожанщина історична область,яка охоплює території сучасних Харківської, Сумської, Донецької, Луганської областей України та частину Воронезької, Бєлгородської і Курської областей Росії

Словʼяносербія військово-адміністративна одиниця, створена російським урядом у середині ХVIII ст. між річками Бахмутка та Луганка (сучасні Луганська та Донецька області), яку заселяли переважно вихідці з Балканського півострова

Чорноморське козацьке військо створене у 1787 р. на основі частини колишніх запорозьких козаків Нової Січі козацьке прикордонне військо, яке було переселено на Кубані

Ясський мир мирний договір 1791 р. по закінченню російсько-турецької війни. Росія приєднала українські землі між Південним Бугом та Дніпром. Туреччина визнала приєднання до Росії Криму та Кубані