Українські землі в другій половині XVIII ст. Особи

григорій савич сковорода

Березовський Максим Український композитор, диригент, співак. Класик європейської музики ХVІІІ ст., автор опери «Демофонт»

Боровиковський Володимир український та російський художник-живописець другої половини ХVIII– початку ХІХ ст. Іконописець та портретист. Академік Петербурзької академії мистецтв

Бортнянський Дмитро відомий український співак, композитор і диригент другої половини ХVІІІ – початку ХІХ ст. Створив новий тип хорового концерту

Ведель Артем український музикант, диригент, композитор, співак другої половини ХVІІІ – початку ХІХ ст.

Габсбурги правляча династія в Австрійській імперії

Гонта Іван уманський сотник, один з керівників повстання Коліївщини на Правобережжі у 1768 р. Жорстоко страчений поляками

Григорович-Барський Іван найвидатніший архітектор козацького бароко ХVІІІ ст.

Єлизавета російська імператриця, з дозволу якої у 1750 р. був обраний останній лівобережний гетьман К.Розумовського

Залізняк Максим запорозький козак, якого повсталі обрали гетьманом повстання Коліївщини на Правобережжі у 1768 р.

Катерина ІІ Велика російська імператриця, за наказом якої була остаточно ліквідована Гетьманщина у 1764 р. та зруйнована Нова Запорозька Січ у 1775 р.

Левицький Дмитро український та російський художник-портретист другої половини ХVIII– початку ХІХ ст. Академік Петербурзької академії мистецтв

Розумовський Кирило останній лівобережний гетьман Гетьманщини 1750-1764 рр. Президент Петербурзької академії наук. Відбудував м. Батурин. Проводив судову та військову реформу козацької держави. У 1763 р. відправив до імператриці Катерини ІІ «Глухівські петиції» з проханням повернути втрачені права Гетьманщини та закріпити посаду гетьмана за родом Розумовським. У 1764 р. за наказом Катерини ІІ був позбавлений гетьманської булави

Калнишевський Петро останній отаман Запорозької Січі (Нової Січі), яку зруйнували війська Катерини ІІ у 1775 р. Був ув’язнений до монастиря. Прожив 113 років

Пінзель Іван визначний український галицький скульптор ХVІІІ ст.

Погребняк Яків український архітектор доби козацького бароко ХVІІІ ст.

Румянцев Петро російський князь, який очолив другу Малоросійську колегію у 1764 р. Організатор перетворення Гетьманщини на російську провінцію. Провів «Генеральний опис Малоросії»

Сковорода Григорій видатний український філософ ХVІІІ ст. Поет та педагог. Автор творів «Байки харківські» та «Сад божественних пісень»