Українські землі в другій половині XVIII ст. Хронологія

Кирило Розумовський

1750 р. друга хвиля гайдамацького руху на Правобережжі

1750-1764 рр. гетьманування останнього лівобережного гетьмана Кирила Розумовського

1764 р. російська імператриця Катерина ІІ назавжди скасувала посаду гетьмана, натомість заснувала другу Малоросійську колегію, яку очолив П.Румянцев

1765 р. п’ять козацьких полків Слобідської України були реорганізовані в Слобідсько-Українську губернію Російської імперії, а з козацького війська було утворено п’ять гусарських полків російської армії

1768 р. Коліївщина – третя хвиля гайдамацького руху на Правобережжі, яку очолили М.Залізняк та І.Гонта

1768-1774 рр. перша російська турецька війна, яка закінчилася перемогою росіян і підписанням Кючук-Кайнарджійського миру. У результаті до складу Росії відходили українські землі в міжріччі Дніпра та Південного Бугу до узбережжя Чорного моря. Кримське ханство оголошувалося незалежним від Туреччини

1772 р. Перший поділ Речі Посполитої між Пруссією, Росією та Австрією, за яким до Австрійської імперії відійшла Галичина

1775 р. російські війська зруйнували останню Запорозьку Січ (Нову Січ). Останнім кошовим отаманом був П.Калнишевський. Частина козаків пішла за Дунай, де вони на території Туреччини організували Задунайську Січ Австрійська імперія окупувала Буковину, яка до цього перебувала під контролем Туреччини

1781 р. ліквідація полкового адміністративного устрою Лівобережжя. Реорганізація території колишньої Гетьманщини в три російські намісництва

1783 р. козацькі війська колишньої Гетьманщини були реорганізовані в десять кавалерійських полків російської армії указом російської імператриці Катерини ІІ на Лівобережжі було запроваджено кріпацтво приєднання до Криму до Російської імперії

1784 р. заснування м. Севастополя

1785 р. російська імператриця Катерини ІІ видала «Жалувану грамоту дворянству»(«Грамоту про вільність дворянства»), за якою козацька старшина отримала статус російського дворянства

1787 р. на основі частини колишніх запорозьких козаків створення Чорноморського козацького війська, яке було переселено на Кубань

1787-1791 рр. друга російсько-турецька війна, яка закінчилася перемогою Росії й підписанням Ясського миру. Росія приєднала українські землі між Південним Бугом та Дніпром. Туреччина визнала приєднання до Росії Криму та Кубані

1793 р. другий поділ Речі Посполитої, за яким до Російської імперії відійшла Правобережна Україна

1795 р. другий поділ Речі Посполитої, за яким до Російської імперії відійшла Західна Волинь. Річ Посполита перестала існувати як окрема держава. Всі її землі поділили між собою Росія, Австрія та Пруссія заснування Одеси

1796 р. на південних землях України (Новоросії) російським урядом було запроваджене кріпацтво