Українські землі в кінці ХVII – у першій половині XVIII ст. Поняття

мазепа

Бароко мистецький стиль, якому притаманні підкреслена урочистість, грандіозність, пишна декоративність, динамічність композицій

Гайдамацький рух масовий рух повсталих селян проти польського панування на Правобережжі у ХVIIІ ст.

Козацьке бароко назва архітектурного стилю, що був поширений на українських землях у другій половині XVII– у XVIII ст. Виник унаслідок поєднання місцевих архітектурних традицій та європейського бароко

Козацькі літописи історико-літературні твори другої половини XVII – середини XVIII ст., присвячені козацьким війнам. До наших днів дійшли три найвизначніші козацькі літописи:Самовидця, Граб’янки (1710 р.) та Самійла Величка (1720 р.)

Коломацькі статті угода 1687 р. між Лівобережним гетьманом І.Мазепою та Московським царством. Коломацькі статті складені на основі Глухівських Умови: - гетьман не мав права без царського указу зміщувати з посад козацьку старшину, а старшина скидати гетьмана; - у Батурині розміщувався полк російських військ; - гетьману заборонялося мати зносини з іншими державами; - заохочувалися шлюби між українцями та росіянами; - реєстр становив 30 тис. осіб

Коломацькі петиції (чолобитні) складені у 1723 р. наказним гетьманом П.Полуботком звернення до російського царя Петра І з вимогою відновлення давніх прав України

Конституція основний закон держави, який визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування органів влади

Конституція П. Орлика (Бендерська Конституція) договір 1710 р. гетьмана у вигнанні П.Орлика зі старшиною та козацтвом, який визначав права та обов’язки сторін

Малоросійська колегія центральний орган російської адміністрації в Лівобережній Україні, заснований Петром І у 1722 р. Відновлений Катериною ІІ у 1764 р.

Малоросія офіційна назва Лівобережної України у складі Російської імперії

Нова (Підпільненська) Січ остання Запорозька Січ на Дніпрі. Заснована за сприяння гетьмана Д.Апостола у 1734 р. Зруйнована російськими військами Катерини ІІ у 1775 р.

Опришки учасники національно-визвольної та антифеодальної боротьби на Західній Україні у XVI-ХІХ ст.

Офортист гравер на міді

Правління Гетьманського уряду орган управління Гетьманщиною, створений російською імператрицею Анною Іоанівною у 1734 р.

Решетилівські статті угода 1709 р. між Лівобережним гетьманом І.Скоропадським та Російською державою, яка лише загально підтверджувала «права та вольності» Гетьманщини царським указом з обіцянкою їх конкретизувати

Рішительні пункти односторонній царський указ 1728 р., який повністю регламентував діяльність лівобережного гетьмана Данила Апостола

Чортомлинська Січ Запорозька Січ, що була зруйнована російськими військами Петра І у 1709 р.