Українські землі в кінці ХVII – у першій половині XVIII ст. Хронологія

руїна

1687 р. Лівобережний гетьман І.Мазепа підписав з Москвою «Коломацькі статті», що обмежували права козацької держави

1687 – 1709 рр. гетьманування на Лівобережжі І.Мазепи

1689 р. лівобережний гетьман І. Мазепа брав участь у другому Кримському поході українських та російських військ проти татар і турків, який також як і перший похід зазнав невдачі

1699 р. до Речі Посполитої відійшло Поділля, яке до цього перебувало під владою Туреччини. У результаті вся Правобережна Україна опинилася у складі Речі Посполитої польський сейм прийняв рішення про ліквідацію козацтва на Правобережжі

1700 – 1721 рр. Північна війна - війна між Росією та Швецією за узбережжя Балтійського моря. Завершилася перемогою Росії. У війну також були втягнені Річ Посполита, Данія, Саксонія та Гетьманщина. Під час Північної війни Росію очолював цар Петро І

1701 р. Києво-Могилянській колегіум отримав статус академії

1702-1704 рр. повстання фастівського полковника С.Палія на Правобережжі за відновлення козацтва та проти польського панування. Повстання було придушене за допомогою козаків лівобережного гетьмана І.Мазепи, який на деякий час став гетьманом обох берегів Дніпра

1708 р., жовтень лівобережний гетьман І.Мазепа укладає угоду зі Швецьким королем Карлом ХІІ про спільні дії проти Росії. Угода передбачала уразі перемоги над росіянами відновлення незалежності козацької держави

1708 р., листопад російські війська розгромили гетьманську столицю Батурин

1708-1722 рр. гетьманування на Лівобережжі І.Скоропадського, який у 1709 р. підписав з Росією «Решетилівські статті», що лише загально підтверджували «права та вольності» Гетьманщини царським указом з обіцянкою їх конкретизувати

1709 р., травень російські війська зруйнували Чортомлинську Запорозьку Січ

1709 р., 27 червня битва під Полтавою, під час якої російські війська перемагають шведів та козаків І.Мазепи, який відступає у м. Бендери, де і помирає у 1709 р.

1710 р. у м. Бендери гетьманом у вигнання було обрано П. Орлика П. Орлик укладає зі старшиною та запорожцями «Пакти й Конституції прав і вольностей Війська Запорізького» (Конституцію П.Орлика)

1711 р. спільний похід козаків П.Орлика разом з турками і татарами проти Російської держави Прутський мирний договір між Росією і Туреччиною, який закріпив поділ України і владу Росії на Лівобережжі

1722 р. російський цар Петро І заснував Малоросійську Колегію, яка повністю контролювала й визначала діяльність гетьмана. Очолив Малоросійську колегію генерал С.Вільямінов наказним гетьманом став чернігівський полковник П.Полуботок, який незабаром був заарештований царською владою і помер у в’язниці у 1724 р.

1727 р. скасування Малоросійської Колегії та обрання гетьманом Данила Апостола

1727 – 1734 рр. гетьманування Данила Апостола, діяльність якого визначалася «Рішительними пунктами» - одностороннім царський указом, який повністю регламентував діяльність гетьмана. За часів гетьманування Данила Апостола права та привілеї Гетьманщини були частково відновленні

1734 р. - заснування Нової (Підпільненської) Січі з ініціативи Данила Апостола смерть Данила Апостола, після якої російська імператриця Анна Іоанівна заборонила обирати нового гетьмана й створила для управління Гетьманщиною так зване Правління Гетьманського Уряду перша хвиля гайдамацького руху на чолі із сотник Верланом на Правобережжі

1738-1745 рр. рух опришків на Західній Україні (у Карпатських горах) під керівництвом Олекси Довбуша