Урок 25. Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів. Елемент керування «багаторядкове текстове поле».

Цілі:
 • навчальна: познайомити учнів з багаторядковим текстовим полем та його властивостями;
 • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.
Тип уроку: засвоєння нових знань;  
Хід уроку
І. Організаційний етап
 • привітання
 • перевірка присутніх
 • перевірка готовності учнів до уроку
ІІ. Актуалізація опорних знань
Дайте відповіді на запитання:
 • що таке таблична величина;
 • як описати табличну величину мовою  програмування Free Pascal,;
 • як здійснити введення та виведення табличних величин;
ІІІ. Оголошення теми та мети уроку . Мотивація навчальної діяльності
На сьогоднішньому уроці ви дізнаєтесь :
 • як для роботи з масивами на формах використовуються візуальні елементи.
IV. Вивчення нового матеріалу
Як для роботи з масивами на формах проектів використовують візуальні елементи?
Для введення, виведення та опрацювання масиву тексто­вих рядків у середовищах програмування можна використо­вувати елемент управління — багаторядкове текстове поле. У середовищі Lazarus багаторядкове текстове поле за­дають елементом ,- з панелі компонентів екранної форми Стандартна.
Розмір текстового поля змінюють у процесі налаштуван­ня екранної форми перетягуванням маркерів зміни розміру або в програмі, надаючи необхідних значень властивостям Width {Ширина), Height {Висота).
Опрацювання тексту в полі Memo можливе також із використанням буфера обміну, при цьому можна застосовувати стандартні комбінації клавіш: Ctrl+X — вирізати, Ctrl+C — копіювати, Ctrl+V — вставити.
Серед властивостей цього компонента є багато вам уже відомих: Name, Color, Font, Enabled, Visible, Height, Width, Top, Left та інші.
В інспекторі об’єктів змінюють значення таких властивостей елемен­та управління Memo.
Розглянемо ще кілька властивостей багаторядкового текстового поля:
 • ScrollBars (англ. scroll — прокручування, bars — прямокутні смуги) — значення цієї властивості визначає наявність чи відсутність на цьому компоненті смуг прокручування (горизонтальної, вертикальної, обох) для перегляду тексту, якщо він виходить за межі компонента;
 • ReadOnly (англ. read — читати, only — тільки) — значення цієї вла­стивості визначає можливість або неможливість редагування вмісту компонента: False — можна редагувати, True — не можна (тільки для читання);
 • Lines (англ. lines — лінії, рядки) — значенням цієї властивості є на­бір значень (текстів), розташованих у рядках цього компонента; кожен рядок багаторядкового текстового поля має номер, нумерація яких починається з 0;
 • Lines.Count (англ. count — підрахунок) — значення цієї властивості дорівнює кількості заповнених даними рядків компонента; зазначи­мо, що ця властивість відсутня у списку властивостей на вкладці Властивості вікна Інспектор об’єктів.
Корисним для введення та виведення як лінійних масивів, так і двови­мірних є використання елемента StringGrid (Таблиця рядків), який міс­титься на вкладці Additional .
Після розміщення елемента управління на формі проекту користувач отримує таблицю, яка складається з рядків (Rows) і стовпців (Cols). Табли­ця — це двовимірний масив, значенням якого є рядки символів, а отже, кожний елемент має тип string. Доступ до елементів масиву здійснюється через властивість Cells (Клітинка). Клітинці таблиці, яка міститься на перетині стовпця з номером Col і рядка з номером Row, відповідає елемент масиву Cells[Col,Row]. Зверніть увагу на те, що при зверненні до клітинки елемента StringGrid спершу вказують стовпець, а потім рядок. Нумера­ція стовпців і рядків починається з нуля. Перелік основних властивостей елемента управління StringGrid подано в таблиці
V.  Інструктаж з ТБ
VI. Засвоєння нових знань, формування вмінь
Практичне завдання .
 • Вправа 3  ст. 117
 • Вправа 6 ст. 119
VІІ. Підсумки уроку
Рефлексія
 • Що ми навчились на уроці
 • Що виявилось занадто важким
VІІI. Домашнє завдання
Підручник п. 15.4 ст. 116 - 119
IХ.  Оцінювання роботи учнів