Урок 22. Карти знань. Редактори карт знань

Цілі:         
 • навчальна: познайомити учнів з картами знань та середовищем їх редактора, навчити будувати елементарні карти знань;
 • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.
Тип уроку: засвоєння нових знань;  
Хід уроку
І. Організаційний етап
 • привітання
 • перевірка присутніх
 • перевірка готовності учнів до уроку
ІІ. Актуалізація опорних знань
Дайте відповіді на запитання:
 • у якій формі можуть бути подані інформаційні моделі?
 • які засоби можуть бути використані для створення інформаційних моделей ?
ІІІ. Оголошення теми та мети уроку . Мотивація навчальної діяльності
На сьогоднішньому уроці ви:
 • дізнаєтесь, що таке карти знань
 • розглянете редактор карт знань
 • навчитесь створювати елементарні карти знань
IV. Вивчення нового матеріалу
Що таке карта знань та як з нею працювати?
Для подання комп’ютерних моделей, які відображають структурні зв’язки між деякими об’єктами чи поняттями, використовують програми для створення карт знань.
Карта знань — це засіб для подання графічної комп’ютерної моделі, що передбачає відображення об’єктів певної предметної галузі та зв’язків між ними.
Об’єкти (назви, терміни, зображення) для наочності на карті знань зв’язані гілками, що відходять від центрального поняття або ідеї відпо­відної предметної галузі.
Карти знань застосовують для створення інформаційних моделей, візуалізації нових ідей, фіксування та структурування даних, аналізу
й впорядкування даних, класифікації понять, відображення процесів, прийняття рішень тощо.
Карти знань відрізняються від схем, які можна, наприклад, побуду­вати в середовищі текстового процесора, тим, що можуть містити текст, малюнки, позначки, файли, посилання на ресурси Інтернету тощо.
Карти знань створюють за певними правилами:
 • основне поняття інформаційної моделі (об’єкт уваги) сфокусовано в центрі;
 • теми й ідеї, пов’язані з основним поняттям, розходяться від центру;
 • гілки позначаються ключовими словами та образами;
 • ідеї наступного порядку (рівня) також зображаються у вигляді гілок, що відходять від центральних гілок, і так далі.
Як створювати карти знань?
Карти знань можна зображати на папері або на дошці вручну. Але зручнішим та ефективнішим є їх створення з використанням різного про­грамного забезпечення, що розроблене для роботи з картами знань. Таким чином створюють комп’ютерні моделі, що відображають структурно-ло­гічні схеми. Сьогодні є достатня кількість безкоштовних для користува­чів програм для створення карт знань. Є й такі, за користування якими потрібно сплатити певні кошти. Деякі програми потребують попередньо­го встановлення на комп’ютері, інші реалізовані як онлайнові ресурси, і їхнє використання передбачає наявність інтернет-зв’язку.
Розглянемо алгоритм побудови карти знань у середовищі FreeMind, яке можна завантажити з Головного меню комп’ютера або ярлика про­грами. Зрозуміло, що спочатку ця програма має бути встановлена на комп’ютер.
Вікно редактора карт знань FreeMind містить меню, набір інструментів та робоче поле.
Робоче поле призначене для створення карти знань: введення тексту для вузлів і встановлення зв’язків між вузлами; редагування та формату­вання введеного тексту, стандартних позначок і малюнків.
Після завантаження редактора центральний вузол з текстом Нова асоціативна карта розташовується в центрі робочого поля. Для того щоб змінити текст у вузлі, двічі клацають лівою кнопкою миші або в кон­текстному меню вузла обирають вказівку Редагувати. Дію редагування чи форматування вмісту вузла можна здійснити у вікні Змінити текст у редакторі, який викликається відповідною вказівкою в кон­текстному меню вузла. Інструменти, що використовуються для формату­вання тексту у вузлі, нагадують окремі інструменти роботи з текстом у середовищі текстового процесора. Завершують редагування натисненням кнопки Гаразд.
Дії зі складовими карти, їх створення, переміщення, редагування, форматування тощо можна виконати за допомогою відповідних вказівок контекстного або головного меню програми. Дії, які найчасті­ше використовують під час роботи з картою, винесені на панель інстру­ментів
У вузол можна додати текст, зображення, файл, поси­лання. Декілька вузлів можна об’єднати у групу — хмару за допомогою потрібної вказівки або комбінації клавіш.
Створену карту знань зберігають за допомогою вка­зівок меню Файл. Якщо передбачається, що карту не будуть більше редагувати чи форматувати, її можна екс­портувати в документи різних форматів, у тому числі і як графічне зображення. Файл карти знань, створеної в середовищі FreeMind має розширення тт.
V.  Інструктаж з ТБ
VI. Засвоєння нових знань, формування вмінь
Практичне завдання .
 • Вправа 3 ст. 105
 • Вправа 4 ст.106
VІІ. Підсумки уроку
Рефлексія
 • Що ми навчились на уроці
 • Що виявилось занадто важким
VІІI. Домашнє завдання
Підручник п. 13.2-13.3  ст. 102- 107 
Створити карту знань, використавши таку інформацію http://shkolyar.in.ua/budova-ta-jyttediyalnist-roslyn7. Надіслати вчителеві на електронну адресу.
IХ.  Оцінювання роботи учнів