Українські землі в кінці 50-х - у 80-ті роки ХVII ст. Особи

запорожці пишуть листа турецькому султану

Барабаш Яків отаман Запорозької Січі 1657-1658 рр., разом із М.Пушкарем очолив антиурядове повстання 1658 р. проти гетьманування І.Виговського

Баранович Лазар український церковний, політичний та літературний діяч другої половини ХVІІ ст. Автор полемічного трактату «Нова міра старої віри»

Брюховецький Іван гетьман Лівобережжя 1663-1668 рр. Підписав з Росією «Московські статті», за якими значно обмежив автономію козацької держави. Був обраний на «Чорній раді» в Ніжині, події якої описав П.Куліш

Виговський Іван козацький гетьман 1657-1659 рр. Підписав Гадяцьку угоду з Річчю Посполитою. Придушив повстання козаків на чолі з М.Пушкарем та Я.Барабашем. Переміг російські війська в битві під Конотопом у 1559 р.

Гізель Інокентій український православний діяч ХVII ст., вчений-богослов, служитель церкви. Імовірний автор «Синопсису». Автор полемічного трактату «Правдива віра»

Дорошенко Петро гетьман Правобережжя 1665-1676 рр. Спирався на підтримку Османської імперії. Створив корпус найманих козаків – сердюків. У 1668 р. тимчасово став гетьманом обох берегів Дніпра

Многогрішний Дем’ян гетьман Лівобережжя 1668–1672 р. Підписав з Москвою «Глухівські статті»

Самойлович Іван гетьман Лівобережжя 1672-1687 рр. Підписав з Росією «Конотопські статті». У 1676 р. тимчасово оголошує себе гетьманом обох берегів Дніпра. У 1677-1678 рр. захищав Чигирин під час «Чигиринських походів» правобережних козаків Ю.Хмельницького та турецьких військ

Сірко Іван легендарний отаман Запорозької Січі часів «Руїни». Прославився битвами з татарами та турками, у яких не зазнав жодної поразки. Дружби з Сірком шукали польські королі та російські царі

Сомко Яків наказний гетьман Лівобережжя 1660-1663 рр.

Суховій Петро отаман Запорозької Січі 1668-1669 рр., гетьман Війська Запорозького та Правобережної України 1669 р. (ставленик Кримського ханства)

Тетеря Павло гетьман Правобережжя 1663-1665 рр. Спирався на підтримку Польщі

Ханенко Михайло поставлений поляками гетьман Правобережжя у 1669 р.

Хмельницький Юрій молодший син Б.Хмельницького, український гетьман 1657 р., 1659-1663 рр.. Гетьман Правобережжя 1677-1685 рр. Відповідальний за початок «Руїни» на українських землях, за розкол України на Правобережну та Лівобережну. Брав участь у «Чигиринських походах» 1677-1678 рр. Був страчений турками у 1685 р.