Українські землі в кінці 50-х - у 80-ті роки ХVII ст. Хронологія

заснування харкова

1657 р. на козацькій раді в Чигирині молодший син Б.Хмельницького Юрій Хмельницький обраний гетьманом, але через молодість тимчасово передав владу у руки козацтва, яке обрало гетьманом Івана Виговського

1657 – 1659 рр. гетьманування І.Виговського

1658 р. І.Виговський підписав Гадяцьку угоду з Річчю Посполитою. Козацька держава входила до складу Речі Посполитої на правах «як вільні до вільних і рівні до рівних». Річ Посполита повинна була складатися з трьох рівних утворень – Польського королівства, князівства Литовського та князівства Руського (Україна) І.Виговський придушив повстання полтавського полковника М.Пушкаря та отамана Січі Я.Барабаша, які виступили проти союзу з Польщею

1659 р. Конотопська битва, у якій війська об’єднані війська козаків І.Виговського та татар розбили 100 тис. армію росіян

1659 – 1663 рр. гетьманування Ю.Хмельницького

1659 р. Ю.Хмельницький був обраний гетьманом на Переяславській раді в присутності російських військ і підписав Переяславську угоду з Московським царством. У порівнянні з Березневими статтями Б.Хмельницького, Переяславські статті суттєво обмежували права козацької держави і на її території розміщувалися полки російських військ

1660 р. «Слободищенська кампанія» - невдалий наступ московсько-козацьких військ проти Речі Посполитої. Ю.Хмельницький переходить на бік Польщі й підписує з нею Слободищенський трактат, який проголосив про вхід України до Речі Посполитої. Слободищенський трактат значно обмежував права козацької держави у порівнянні з Гадяцькою угодою І.Виговського. Частина козаків на Лівобережжі підняла повстання, відмовилася визнавати владу Польщі й обрала собі нового гетьмана – Я.Сомка

60-ті – 80-ті рр. XVII ст. доба «Руїни» в історії України

1663 р. початок гетьманування на Правобережжі П.Тетері. Поділ України на Правобережну та Лівобережну «Чорна рада» в Ніжині. Початок гетьманування на Лівобережжі І.Брюховецького

1663-1665 рр. гетьманування П.Тетері на Правобережжі

1663-1668рр. гетьманування І.Брюховецького на Лівобережжі

1665 р. І.Брюховецький уклав з Росією Московські статті, які суттєво обмежували права козацької держави. Податкова система держави переходила під керівництво московських посадовців

1665-1676 рр. гетьманування П.Дорошенка на Правобережжі

1667 р. Андрусівське перемир'я на 13,5 років між Річчю Посполитою та Московським царством. Документальний поділ України по Дніпру

1668 р. П.Дорошенко об’єднує під своєю владою Правобережну й Лівобережну України й оголошує себе гетьманом обох берегів Дніпра

1668-1672рр. гетьманування Д.Многогрішного на Лівобережжі

1669 р. Д.Многогрішний підписує Глухівські статті з Москвою, які дещо розширювали права козацької автономії у відносинах з Московським царством у порівнянні з Московськими статтями І.Брюховецького Корсунська рада – прийняття правобережними козаками П.Дорошенка Турецького протекторату

1669-1674рр. гетьманування на Правобережжі ставленика Речі Посполитої М.Ханенка

1672 р. Бучацький мир між Річчю Посполитою й Османською імперією, за яким до Туреччини відійшло Поділля; П.Дорошенко оголошувався гетьманом у старих межах (Київщина та Брацлавщина); у складі Польщі залишалися західноукраїнські землі Лівобережний гетьман І.Самойлович підписав з Москвою «Конотопські статті», що обмежували права козацької держави у порівнянні з Глухівськими статтями Д.Многогрішного

1672-1687 рр. гетьманування І.Самойловича на Лівобережжі

1674 р. у друкарні Києво-Печерської Лаври був виданий «Синопсис» - нарис вітчизняної історії (з російської точки зору), що фактично став першим систематизованим підручником з історії. Імовірним автором «Синопсису» був І.Гізель

1676 р. І.Самойлович оголошує себе гетьманом обох берегів Дніпра, після зречення влади П.Дорошенка на Правобережжі

1677-1685рр. гетьманування Ю.Хмельницького на Правобережжі

1677 р., 1678 р.Чигиринські походи Ю.Хмельницького разом з турками й татарами на м. Чигирин проти росіян і лівобережного гетьмана І.Самойловича. Походи закінчилися повним руйнуванням міста

1681 р. Бахчисарайський мир між Московським царством і Османською імперією, за яким Лівобережжя входило до складу Росії; на Запорозьку Січ також поширювалася влада Росії; Поділля визнавалося за Туреччиною. Після Бахчисарайського договору Ю.Хмельницького було позбавлено гетьманської влади і страчено у 1685 р.

1685 р. страта Ю.Хмельницького турками

1686 р. «Вічний мир» між Московським царством та Річчю Посполитою, який «навічно» закріпив поділ України по Дніпру Київська православна митрополія була підпорядкована Московському патріархату

1687 р. лівобережний гетьман І. Самойлович брав участь разом з російською армією на чолі з князем В. Голіциним у спільному першому Кримському поході проти татар. Похід завершився невдало. І.Самойлович був відсторонений від гетьманської влади