Сторінка 37. Як було організовано людське суспільство за первісних часів?

Сторінка 37. Як було організовано людське суспільство за первісних часів?
Відповідь:
Це була спільнота до сорока людей, що складалася з менших сімей. Одна сім'я могла налічувати 5-7 осіб.Члени спільноти мали спільне майно і спільні заняття. така форма співжиття названа науковцями родовою общиною.На чолі общини були старійшини - найповажніші (найдосвідчененіші) люди, до порад яких прислухалися інші однорідці. Старійшина слідкував за дотриманням звичаїв всередині спільноти, вирішував різі повсякденні питанння життя спільноти.
Між ким поділнено владні повноваження в первісному суспільстві?
Відповідь:
Сусідні общини часто ворогували між собою за кращі землі, за продуктові надлишки та майно. Очолював такі первісні військові ватаги військовий вождь, що виділявся серед інших якостями лідера. В мирний час общиною керували загальні збори, учасниками яких були всі, хто міг тримати в руках зброю. Очолювали збори рада старійшин, людини з великим життєвим досвідом. На зборах обирали військового вождя, вирішували питання війни та миру. Вожді і старійшини належали до знаті - представників родової верхівки, які намагалися закріпити за собою панівне становище в общині, а також передати його своїм дітям.
3. Витлумачте поняття: родова община, сусідська община, плем'я, вождь, рада старійшин, народні збори.
родова община - первісний колектив родичів, які жили разои, мали спільне майно і спільні заняття
сусідська община - первісний колектив, що складався з окремих сімей, кожна сім'я самостійно забезпечувала себе необхідними продуктами споживання і мала окреме майно.
плем'я - споріднені общини, що мали спільні ознаки - мову, заняття, побут, звичаї.
вождь - авторитетна особа, що керував воїнами для захисту інтересів племені.
рада старійшин - найповажніші особи племені, що мали великий життєвий досвід та керували племенем
народні - збори - форма первісного народовладдя.
4. Коли виникають найдавніші міста? Що сприяло їх появі? Де вони розташовані?
Найдавніше місто - Єрихон, що знаходилося на західному березі річки Йордан. По нього згадує Біблія. Засноване 8 тис.років до нашої ери. Мало захисну стіну і сторжові вежі. Виникло в зв'язку з потребою захисту від ворога. Перші міста виникають на Близькому Сході.