Національно-Визвольна війна середини ХVII ст. Поняття

Визвольна війна 1648-1654

Березневі статті договір між Московським царством та козацькою державою Б.Хмельницького 1654 р. Умови договору: - Держава Війська Запорозького зберігає свій устрій, адміністрацію, фінанси, військо тощо; - чисельність козацького війська (реєстр) становить 60 тис. козаків; - московським чиновникам забороняється втручатися у внутрішні справи козацької держави; - Держава Війська Запорозького має право мати зовнішні відносини з будь-якими державами, окрім Туреччини та Польщі.

Білоцерківський мир мирний договір 1651 р. між Річчю Посполитою та Державою Війська Запорозького. Умови договору: - територія автономії козацької держави під владою гетьмана обмежувалась лише Київським воєводством; - реєстр козаків зменшувався до 20 тис. козаків; - гетьман підпорядковувався польському королю і позбавлявся права зовнішніх зносин; - шляхта і польські чиновники отримали право повернутися до своїх маєтків

Віленське перемир’я перемир’я 1656 р. між Річчю Посполитою та Московським царством, за яким обидві держави домовлялися не укладати сепаратний мир із Швецією. Віленське перемир’я було підписане без участі українських козаків

Гетьманщина неофіційна назва козацької держави, яка набуває поширення наприкінці XVII – XVIII ст.

Держава Війська Запорозького офіційні назва козацької держави, яка утворилася у 1649 р. у ході Національно-визвольної війни

Зборівський трактат мирний договір 1649 р. між Річчю Посполитою та військом Б.Хмельницького. Умови договору: - визнання Річчю Посполитою автономії козацької України під владою гетьмана на території колишніх Київського, Брацлавського й Чернігівського воєводств (Військо Запорозьке в межах Речі Посполитої); - установлювався реєстр у 40 тис. козаків; - усім учасникам війни оголошувалася амністія; - польська шляхта отримала право повернутися до своїх маєтків, а селяни мусили повертатися до своїх панів та виконувати довоєнні повинності; - православна церква урівнювалася в правах з католицькою. У результаті Зборівського договору можна вести мову про утворення української козацької держави

Камʼянецька угода угода про спільні дії, яку уклали Річ Посполита та Кримське ханство у 1653 р.

Молдавські походи козацькі походи на Молдавське князівство 1650-1653 рр. з метою встановлення союзних відносин основі шлюбу між старшим сином Б.Хмельницького Тимошом Хмельницьким а молдавською принцесою Розандою

Національно-визвольна війна війна українського народу сер. ХVII ст. на чолі з Б.Хмельницьким за визволення з-під влади Речі Посполитої

Переяславська рада козацька рада у м. Переяслав 8 січня 1654 р., на якій більшість козаків присягнули на вірність московському царю Олексію Михайловичу

Протекторат така форма міждержавних відносин, за якої одна країна визнає над собою зверхність іншої заради власної безпеки

Універсал письмовий законодавчий та виконавчий акт козацького гетьмана, починаючи з часів Б.Хмельницького