Українські землі в першій половині ХVIІ ст. Поняття

селянин ХVIІ ст.

Вертеп старовинний пересувний ляльковий театр в Україні

Доба героїчних походів доба першої чверті ХVII ст., яка характеризується славними морськими походами козаків на чолі з гетьманом Петром Конашевичем-Сагайдачним проти татар і турків

Золотий спокій період з 1638 по 1648 рр., протягом якого в Україні не було великих козацько-селянських повстань

Інтермедія розважально-побутова сценка в антракті релігійних драм

Кодак фортеця, яку побудували поляки у 1635 р. для нагляду за козаками Запорозької Січі

«Ординації Війська Запорозького реєстрового, що перебуває на службі Речі Посполитої» виданий у 1638 р. польським сеймом документ, згідно з яким права та привілеї козаків були обмежені, реєстр зменшувався до 6 тис., відбудовувалася фортеця Кодак, війська реєстрового козацтва очолював польський шляхтич

Покозачення масовий перехід селян до козацького стану, що спостерігався в другій половині ХVІ – першій половині ХVІІ ст.

«Статті для заспокоєння Руського народу» виданий у 1632 р. польським сеймом документ, згідно з яким можна було вільно сповідувати православ’я у Речі Посполитій. Але умови «статей» постійно порушувалися