Українські землі в першій половині ХVIІ ст. Хронологія

кам'янець-подільська фортеця

1615 р. заснування Київського Богоявленського братства; заснування друкарні Київського братства

1616 р. морський похід козаків на чолі з гетьманом Петром Конашевичем-Сагайдачним на Кафу

1620 р. відновлення православної ієрархії в Україні. Ієрусалимський патріарх Феофан висвятив на православного митрополита Іова Борецького

1621 р. Хотинська битва, під час якої козацькі війська на чолі з Петром Конашевичем-Сагайдачним зупинили похід турецької армії на Річ Посполиту

1625 р. козацьке повстання на чолі з Марком Жмайлом. Підписання Куруківської угоди Михайлом Дорошенком. Збільшення козацького реєстру до 6 тис.

1630-1631 рр. козацьке повстання на чолі з Тарасом Трясилою (Федоровичем). Підписання Переяславської угоди. Збільшення козацького реєстру до 8 тис.

1632 р. Київський православний митрополит Петро Могила домігся офіційного визнання православ’я у Речі Посполитій польським королем на базі Київського братства Петро Могила відкрив колегіум, який отримав статус академії у 1701 р. (Києво-Могилянська академія)

1633 р. сейм Речі Посполитої видав «Статті для заспокоєння Руського народу», згідно з якими у державі можна було вільно сповідувати православ’я. Але умови «статей» порушувалися польською шляхтою

1635 р. зруйнування польської фортеці Кодак запорозькими козаками на чолі з Іваном Сулимою

1637-1638 рр. козацькі повстання на чолі з Павлом Бутом (Павлюком), Дмитром Гунею та Яковим Острянином, що завершилися поразкою козаків

1638 р. видання сеймом Речі Посполитої «Ординацій Війська Запорозького реєстрового, що перебуває на службі Речі Посполитої». Згідно з цим документом, права та привілеї козаків були обмежені, реєстр зменшувався до 6 тис., відбудовувалася фортеця Кодак, війська реєстрового козацтва очолював польський шляхтич

1638-1648 рр. період «Золотого спокою» у Речі Посполитої. Тобто протягом десятиріччя не було великих козацько-селянських повстань