Українські землі в другій половині ХVI ст. Особи

Костянтин Острозький

Баторій Стефан польський король, який у 1578 р. збільшив козацький реєстр до 600 осіб і надав реєстровим козакам клейноди та привілеї

Вишенський Іван письменник-полеміст другої половини ХVI - початку ХVІІ ст., який у своїх творах відстоював православ’я. Значну частину свого життя провів у монастирі на горі Афон (Греція). Автор твору «Послання до єпископів»

Вишневецький Дмитро (Байда) православний князь, засновник першої Запорозької Січі у 1556 р. на о. Мала Хортиця

Косинський Криштоф керівник козацько-селянського повстання 1591-1593 рр.

Наливайко Северин керівник козацько-селянського повстання 1594-1596 рр.

Острозький Костянтин-Василь український православний князь1526-1608 рр., магнат, воєвода Київський, культурний діяч, меценат, один з найзаможніших і найвпливовіших магнатів Речі Посполитої. Засновник у 1578 р. в Острозі греко-латинсько-слов’янської школи (Острозької академії). Сприяв друку у 1581 р. Острозької Біблії. Прозваний некоронованим королем Русі

Підкова Іван козацький отаман, який у 1577-1578 рр. здійснив військовий похід у Молдавію

Потій Іпатій видатний діяч греко-католицької церкви, палкий прихильник церковної унії, другий греко-католицький митрополит Києва Рогоза

Михайло перший митрополит греко-католицької (уніатської) церкви

Сигізмунд ІІ Август польський король, який перший набрав на службу 300 козаків (реєстровців) у 1572 р.

Смотрицький Герасим перший ректор греко-латинсько-слов’янської школи. Представник полемічної літератури. Захищав православ’я. Автор твору «Ключ царства небесного»1587 р.

Смотрицький Мелетій Письменник-полеміст, мовознавець, православний церковний діяч кінця ХVI - початку XVII ст. Автор твору «Тренос» («Плач») та підручника церковнослов’янської мови «Граматика»

Федоров Іван першодрукар в Україні, біженець з Москви