Українські землі у складі Литви та інших держав. Особи

герб

Вітовт двоюрідний брат Ягайла, литовський князь, який боровся проти Кревської унії за самостійність Литви. У часи князювання Вітовта в Україні були ліквідовані удільні князівства

Володимир Ольгердович перший Київський князь із династії Гедиміновичів (1362-1394 рр.); син Великого князя Литовського Ольгерда. Охрещений за православною традицією, Володимир Ольгердович не був сприйнятий в Києві як чужинець і швидко порозумівся з місцевим боярством

Гедимін литовський князь, який перший розпочав приєднання руських земель до Литовського князівства у ХIV ст.

Глинський Михайло руський князь, керівник збройного виступу української шляхти у 1508 р. проти литовського панування

Дрогобич (Котермак) Юрій український філософ, астроном, астролог, перший український доктор медицини. Був першим українським автором друкованого твору (латиною). Ректор Болонського університету (Італія), професор Краківського університету (Польща)

Міндовг засновник литовської держави у ХІІІ ст.

Муха керівник першого селянського повстання на українських землях у 1490-1492 рр.

Олелькович Михайло, Ольшанський Іван, Бельський Федір руські князі, які у 1480-1481 рр. намагалися здійснити заколот з метою скинути литовське панування на українських землях і приєднати їх до Московської держави. План не здійснився

Ольгерд литовський князь, який приєднав до Литви на українські землі (Київщина, Чернігово-Сіверщина та ін..). У часи правління Ольгерда у битві на Синіх Водах у 1362 р. було скинуто монголо-татарське ярмо на українських землях

Острозький Костянтин Іванович український православний магнат 1460-1530 рр., волинський князь, великий гетьман литовський

Свидригайло литовський князь 1430-1432 рр., який боровся проти унії з Польщею. Спирався на підтримку українських і білоруських князів. Був убитий під час громадянської війни із Сигізмундом

Сигізмунд литовський князь, обраний у 1432 р. у результаті змови проти Свидригайла. Виступав за унію з Польщею. Переміг у боротьбі зі Свидригайлом. Був отруєний православними боярами

Хаджі-Гірей засновник Кримського ханства у 1449 р., перший хан правлячої династії Гіреєв

Швайтполь Фіоль слов’янський першодрукар, який у 1491 р. у Кракові (Польща) першим надрукував книгу церковнослов’янською мовою - «Осьмогласник»

Ягайло литовський князь, у часи правління якого відбулася Кревська унія 1385 р. - об’єднання. Великого Князівства Литовського та Королівства Польського на основі шлюбу литовського князя Ягайла та польської принцеси Ядвіги. Ягайло охрестився за католицьким обрядом