Українські землі у складі Литви та інших держав. Хронологія

Свидригайло Ольгердович

1359 р. захоплення Молдавським князівством північної Буковини

1362 р. литовський князь Ольгерд приєднав до Великого Князівства Литовського Київщину та Переяславщину у битві на Синіх Водах об’єднані українсько-литовські війська розбили монголо-татар. У результаті українські землі були звільнені з-під влади монголо-татарського ярма

1385 р. Кревська унія - об’єднання Великого Князівства Литовського та Королівства Польського на основі шлюбу литовського князя Ягайла та польської принцеси Ядвіги

1387 р. Галичина після боротьби між Польщею, Литвою та Угорщиною остаточно опинилася у складі Польського королівства

1399 р. битва на р.Ворскла, під час якої литовські війська князя Вітовта зазнали поразки від військ Золотої Орди. У результаті Вітовт змушений шукати союз з двоюрідним братом Ягайлом

1410 р. Грюнвальдська битва, у якій об’єднані литовсько-польсько-русько-українсько-чесько-угорсько-татарські війська розгромили німецьких лицарів (хрестоносців) Тевтонського ордену

1413 р. Городельска унія між Польським королівством та Великим Князівством Литовським, яка заперечувала положення Кревської унії, визнаючи Литву незалежною. Але вплив Польщі на Литву зберігався. Унія прирівняла в правах польську та литовську католицьку шляхту, але посилила дискримінацію православного населення, обмеживши його участь у державному управлінні

1430-1432 рр. правління у Великому князівстві Литовському Свидригайла, що спирався на православних українських і білоруських князів і виступав проти унії з Польським королівством

1432 р. у результаті змови проти Свидригайла Великим князем Литовським було оголошено Сигізмунда, який виступав за союз із Польщею. Литва розкололася на два ворогуючих табори

1435 р. битва під Вілкомиром, у якій Свидригайло зазнає поразки від Сигизмунда. Після поразки Свидригайла правителем Литви став Сигізмунд (1435 - 1440), що проводив політику зближення з Польщею. Частина українських князів створили проти нього змову й стратили

1449 р. Утворення Кримського ханства

1471 р. остаточна ліквідація Київського удільного князівства

1475 р. захоплення турками Кримського півострова. Початок залежності Кримського ханства від Османської імперії (Туреччини)

1478 р. кримський хан Менглі-Гірей підписав зобов’язання про васальну залежність Криму від Османської імперії (Туреччини)

1480-1481 рр. заколот князів Михайла Олельковича, Івана Ольшанського, Федора Бельського з метою скинути литовське панування на українських землях і приєднати їх до Московської держави. План не здійснився

1489 р. перша писемна згадка про українських козаків

1490-1492 рр. селянське повстання під керівництвом Мухи на Буковині, Галичині, Молдавії тощо. Повстання зазнало поразки

1491 р. слов’янський першодрукар Швайпольд Фіоль у Кракові (Польща) першим надрукував книгу церковнослов’янською мовою - «Осьмогласник»

1500 – 1522 рр. московсько-литовські війни, у результаті яких Чернігово-Сіверщина опинилася під владою Московського царства

1508 р. невдалий збройний виступ української шляхти на чолі з князем Михайлом Глинським проти литовського панування