Господарство і культура Русі та Галицько-Волинської держави. Поняття.

злотник

Билини народні епічні пісні героїко-патріотичного характеру (билини про Альошу Поповича, Іллю Муромця, Добриню Микитича тощо)

Бортництво збирання дикого меду

Бояри феодали, правляча еліта на Русі

Боярська рада (дума) дорадчий орган влади при князеві, що складався зі старших дружинників (бояр)

Вотчина (отчина) право приватної власності на землю, яка передавалась по спадковості, від батька до сина

Десятинна церква святої Богородиці перша кам’яна церква на Русі, побудована за часів Володимира Великого у 989 – 996 рр.

Дружина постійне військо князя, члени якого брали участь в управлінні державою

Дуумвірат правління двох

Закупи селяни, що потрапили в залежність від пана за борги (купу)

«Ізборник» складені в ХІ ст. для Святослава (сина Ярослава Мудрого) перекладені уривки Візантійської церковної літератури

Із варяг у греки торгово-політичний шлях, що з’єднував Балтійське море із Чорним

Ізгої вигнані з общини селяни, що не мали права через це користуватися общинною землею

Іконопис мистецтво писання ікон

Іконостас стіна з ікон у православному храмі, яка відокремлює вівтар від центральної частини

«Києво-Печерський патерик» збірка оповідань про ченців Києво-Печерського монастиря. Патерик був складений у ХІІІ ст.

Колективний сюзеренітет спільне управляння Руською державною найбільш сильними та авторитетними князями за доби феодальної роздробленості

Книжкова мініатюра мініатюрні малюнки на рукописних книгах Русі

Князь правитель держави на Русі. Раніше – керівник війська, племені, роду

Літопис послідовний запис історичних подій

Митрополія церковно-територіальна одиниця, яку очолює митрополит

Міжусобні війни громадянські війни всередині держави за владу

Мозаїка багатокольорове зображення з камінців, шматочків скла, керамічних плиток тощо

Монархія форма державного правління, у якій влада передається по спадковості

Натуральне господарство господарство, продукція якого призначається лише для власного споживання

Огніщанин слуга князя, що відповідав за зберігання майна в будинку свого господаря.

Плінфа широка і плоска обпалена цеглина, що використовувалася для будівництва храмів на Русі

Племінний союз об’єднання декількох племен; перехідний етап на шляху до виникнення держави

«Повість минулих літ» літопис, який описує події історії Київської Русі та частково світової історії. Був складений ченцем Нестором у 1113 р.

Повоз повинність у Київській Русі, що полягала в обов’язку поставляти с/г продукти в установлені князем місця. Запровадила княгиня Ольга

«Повчання дітям» пам’ятка давньоруської літератури 1117 р, автор якої В.Мономах. Автор засуджує міжусобні війні, возвеличує життя за християнськими звичаями

Погости місця збору данини, визначені княгинею Ольгою

Полюддя збір данини, під час якого князь об’їжджає свої володіння

«Правда Ярославичів» писемний збірник законів на Русі 1072 р. часів Ярославичів, синів Ярослава Мудрого

«Руська правда» перший писемний звід законів на Русі 1036 р. часів Ярослава Мудрого

Рядовичі селяни, що уклали з феодалом «ряд» - договір, і за це виконували різноманітні роботи у вотчині

«Слово о полку Ігоревім» пам’ятка давньоруської літератури 1187 р., присвячена невдалому походу Новгород-Сіверського князя Ігоря Святославича проти половців 1185 р.

«Слово про закон і благодать» твір руського митрополита Іларіона у середині ХІ ст., у якому він возвеличує християнство та діяльність Володимира Великого

Смерди вільні селяни-общинники на Русі

Тіуни привілейовані князівські та боярські слуги, що брали участь в управлінні феодальним господарством

Тріумвірат правління трьох

Уділ (удільне князівство) адміністративно-територіальна одиниця Русі, якою управляв князь, залежний від Великого Князя Київського

Улус уділ, область, адміністративно-територіальна одиниця монгольської імперії

«Устав земляний» зведення законів усного звичаєвого права за часів Володимира Великого

Урок (оброк) точний розмір данини, що встановила княгиня Ольга

Феодал землевласник, який дає залежним селянам землю в обмін на їхню працю. Представник правлячої еліти в середньовічній Європі

Феодалізм суспільно-економічний лад, коли землевласник дає землю за службу іншим

Феодальна роздробленість Русі процес децентралізації Русі, послаблення влади київського князя в період феодалізму. Поділ держави на окремі князівства (феодальні володіння)

Федеративна монархія децентралізована монархія, у якій значну владу мають місцеві князі, а влада Великого князя подекуди номінальна. Київська Русь стає федеративною монархією, починаючи з часів роздробленості

Фреска церковний розпис по вологій штукатурці

Холопи, челядь слуги, раби на Русі

Християнство світова релігія, яка виникла в І ст. і основується на вченні Ісуса Христа. У 1054 р. християнство офіційно розкололося на католицизм із центром у м. Рим та православ’я із центром у м. Константинополь. Русь була охрещена за східним, православним зразком