Роздроблення Київської Русі. Поняття

роздроблення Русі

Баскак намісник монгольського хана, який збирав податки з підлеглого населення

Вотчина (отчина) право приватної власності на землю, яка передавалась по спадковості, від батька до сина

Золота Орда держава монголо-татар з центром у м. Сарай. Була заснована у 1242 р. ханом Батиєм

Золотоординське ярмо, Монголо-татарське ярмо (іго) залежність руських земель від Золотої Орди. Русичі повинні були платити монголам данину, брати участь у військових походах монголів, а руські князі змушені були їздити в Золоту Орду за ярликом

Колективний сюзеренітет спільне управляння Руською державною найбільш сильними та авторитетними князями за доби феодальної роздробленості

Любецький з’їзд з’їзд князів 1097 р. у м. Любечі, на якому вирішувалися питання спільної боротьби з половцями, припинення чвар між князями. Також був затверджений удільний поділ Київської Русі на окремі князівства. Ініціатором з’їзду був Володимир Мономах

Міжусобні війни громадянські війни всередині держави за владу

Монголо-татари тюрксько-монгольські кочові племена, що панували в українських степах з ХІІІ ст.

Монголо-татарське ярмо (іго), Золотоординське ярмо залежність руських земель від Золотої Орди. Русичі повинні були платити монголам данину, брати участь у військових походах монголів, а руські князі змушені були їздити в Золоту Орду за ярликом

Натуральне господарство господарство, продукція якого призначається лише для власного споживання

Орда монгольське військо, а також місце, де розміщувалася ставка хана

«Повчання дітям» пам’ятка давньоруської літератури 1117 р, автор якої В.Мономах. Автор засуджує міжусобні війні, возвеличує життя за християнськими звичаями

Половці (кипчаки) тюркські кочові племена, які панували в українських степах з другої половини ХІ ст. до першої половини ХІІІ ст.

«Правда Ярославичів» писемний збірник законів на Русі 1072 р. часів Ярославичів, синів Ярослава Мудрого

«Слово о полку Ігоревім» пам’ятка давньоруської літератури 1187 р., присвячена невдалому походу Новгород-Сіверського князя Ігоря Святославича проти половців 1185 р.

Тріумвірат правління трьох

Уділ (удільне князівство) адміністративно-територіальна одиниця Русі, якою управляв князь, залежний від Великого Князя Київського

Улус уділ, область, адміністративно-територіальна одиниця монгольської імперії

Феодал землевласник, який дає залежним селянам землю в обмін на їхню працю. Представник правлячої еліти в середньовічній Європі

Феодалізм суспільно-економічний лад, коли землевласник дає землю за службу іншим.

Феодальна роздробленість Русі процес децентралізації Русі, послаблення влади київського князя в період феодалізму. Поділ держави на окремі князівства (феодальні володіння)

Федеративна монархія децентралізована монархія, у якій значну владу мають місцеві князі, а влада Великого князя подекуди номінальна. Київська Русь стає федеративною монархією, починаючи з часів роздробленості

Хан титул правителя монгольських та тюркських кочових племен

Ярлик грамота на князювання, яку видавав монгольський хан руським князям

Ясак данина, яку сплачувало населення руських князівств хану Золотої Орди