Розквіт Київської Русі. Поняття

засновники Києва

Балканські походи походи київського князя Святослава 968-972 рр. на землі Дунайської Болгарії

Білі хорвати східнослов’янські союзи племен, що проживали на території сучасної Західної України (Карпати). Білі хорвати останніми серед усіх східнослов’янських племен були приєднані до Київської Русі (наприкінці Х ст.)

Варяги народи Скандинавського півострова. Інша назва: нормани, вікінги, північні люди

Волиняни східнослов’янські союзи племен, що проживали на території сучасної Правобережної України (Волинь)

Деревляни східнослов’янські союзи племен, що проживали на території сучасного українського Полісся (р. Тетерів)

Десятинна церква святої Богородиці перша кам’яна церква на Русі, побудована за часів Володимира Великого у 989 – 996 рр.

Дружина постійне військо князя, члени якого брали участь в управлінні державою

Дуумвірат правління двох

Київська Русь (Руська держава) середньовічна держава східних слов’ян із центром у м. Київ.

Князь правитель держави на Русі. Раніше – керівник війська, племені, роду

Куявія південний центр східних слов’ян. Руська земля із центром у м. Київ за назвою арабських мандрівників

Митрополія церковно-територіальна одиниця, яку очолює митрополит

Міжусобні війни громадянські війни всередині держави за владу

Монархія форма державного правління, у якій влада передається по спадковості

Печеніги тюркські племена, що панували в українських степах Х-ХІ ст.

Племінний союз об’єднання декількох племен; перехідний етап на шляху до виникнення держави

Повоз повинність у Київській Русі, що полягала в обов’язку поставляти с/г продукти в установлені князем місця. Запровадила княгиня Ольга Погост місце збору данин. На погости Русь поділила княгиня Ольга

Полюддя збір данини, під час якого князь об’їжджає свої володіння

Поляни східнослов’янські союзи племен, що проживали на території сучасної Київщини (р. Дніпро)

«Руська правда» перший писемний звід законів на Русі 1036 р. часів Ярослава Мудрого

Сіверяни східнослов’янські союзи племен, що проживали на території сучасної Чернігівщини (р. Десна)

Славія північний центр східних слов’ян з центром у м. Новгород за назвою арабських мандрівників

Східний похід похід київського князя Святослава 964-966 рр. проти Волзької Булгарії та Хазарського каганату

Тиверці східнослов’янські союзи племен, що проживали у міжріччі Дністра та Прут

Уличі східнослов’янські союзи племен, що проживали у пониззі Дніпра, від р. Рось до Чорного моря

«Устав земляний» зведення законів усного звичаєвого права за часів Володимира Великого

Урок (оброк) точний розмір данини, що встановила княгиня Ольга

Хозари східні сусіди східних слов’ян IV-X ст. Утворили державу Хозарський каганат і певний період збирали данину із східнослов’янських племен. Іудеї. Знищені руським князем Святославом у другій половині Х ст.

Християнство світова релігія, яка виникла в І ст. і основується на вченні Ісуса Христа. У 1054 р. християнство офіційно розкололося на католицизм із центром у м. Рим та православ’я із центром у м. Константинополь. Русь була охрещена за східним, православним зразком

Червенські міста східнослов’янська територія (Західна Україна), що була останньою приєднана до Київської Русі князем Володимиром у 982 р.

Шлюбна дипломатія встановлення дипломатичних зв’язків засобом укладання шлюбів між правлячими родинами

Язичництво поклоніння силам природи, віра в багатьох богів