Стародавня історія України. Поняття

пектораль

Авари тюркські племена, що перебували в українських степах у VI-VII ст. Авари у на початку VII ст. знищили антський військовий союз

Анімізм віра в існування душі та духів

Анти східнослов’янські племена, які проживали у басейні р. Дніпро. У IV-VII ст. існував антський військово-племінний союз, який на початку VII ст. був знищений аварами. Остання згадка про антів датується 602 р. Деякі вчені (зокрема М. Грушевський) вважають антів праукраїнцями

Античні поліси у Північному Причорномор’ї грецькі міста-держави, що перебували на території Північного Причорномор’я та Криму протягом VII ст. до н. е. – IV ст. н.е. З’являються в результаті Великої грецької колонізації. У І ст. до н. е. грецькі поліси потрапляють під владу Римської держави. Античні міста-держави на Північному Причорномор’ї остаточно були знищенні готами та гунами. Найвідоміші античні міста-держави на території України: Феодосія, Херсонес (біля сучасного Севастополя), Ольвія (біля Миколаєва), Кіркінікіда (сучасна Євпаторія), Пантікапей (сучасна Керч), Тіра (біля сучасного Бєлгород-Дністровського)…

Антропогенез процес виникнення і формування фізичного типу людини, первісного розвитку її трудової діяльності, мови та суспільних відносин Архантропи найдавніші викопні люди

Археологічна культура сукупність історичних джерел, що належать до одного часу, знаходяться на одній території і мають місцеві особливості, подібність

Археологія наука, що досліджує речові пам’ятки історії

Боспорське царство об’єднання у V ст. до н. е. грецьких полісів на Керченському та Таманському півостровах зі столицею у м. Пантікапей Бронзовий вік історичний період, який тривав з кінця 3 тис. до н. е. по 1 тис. до н. е. і характеризується поширенням виробів із бронзи

Білі хорвати східнослов’янські союзи племен, що проживали на території сучасної Західної України (Карпати). Білі хорвати останніми серед усіх східнослов’янських племен були приєднані до Київської Русі (наприкінці Х ст.)

Велика грецька колонізація процес масового заселення греками узбережжя Середземного та Чорного морів, що розпочався у VIII ст. до н. е. Велике переселення народів масовий рух племен і народів Європи та Азії, що розпочався у 375 р. із вторгненням тюркських племен гунів у Європу (у північну частину Римської імперії)

Велике розселення слов’ян масове розселення слов’янських племен на території Центральної, Східної та Південної Європи, що тривало протягом V –VII ст.

Венеди слов’янські племена, проживали у басейні р. Вісла.; перша назва слов’янських племен, яка зустрічається в працях римських авторів Відтворююче господарство землеробство і скотарство

Віче народні збори у слов’ян

Волиняни східнослов’янські союзи племен, що проживали на території сучасної Правобережної України (Волинь)

Волхви назва давньоруських (слов’янських) язичницьких священнослужителів

Готи германські племена, що перебували на території України у III-IV ст.

Гуни тюркські племена, що приходять в українські степи у IV ст.

Дажбог бог сонця давніх слов’ян

Деревляни східнослов’янські союзи племен, що проживали на території сучасного українського Полісся (р. Тетерів)

Екзогамія заборона вступати в шлюб усередині роду

Енеоліт мідно-кам’яний вік, історичний період, який тривав протягом 4-3 тис. до н. е. і характеризується поширенням виробів з міді

Етногенез процес становлення та розвитку етносу

Етнос сукупність народів, що проживають на спільній території, мають спільне походження, спільну мову, традиції та релігійні уявлення.

Залізний вік історичний період, який розпочався у І тис. до н. е. і характеризується поширенням виробів із заліза

Землеробські племена осілі племена, що займалися землеробством та осілим скотарством

Ініціація обряди в родовому суспільстві, що пов’язані з переходом юнаків та дівчат у категорію дорослих чоловіків та жінок

Історичні джерела пам’ятки минулого, за якими відбувається вивчення історії людства. Бувають: речові, писемні та усні

Кам’яний вік найдовший культурно-історичний період у розвитку людства, коли основні знаряддя праці виготовлялися переважно з каменю, кістки та дерева. Тривав від появи першої людини (в Україні близько 1 млн. р. тому) до віку обробки металів (4 тис. до н.е.).

Кіммерійці проіранські кочові племена, що проживали на Північному узбережжі Чорного моря у ІХ-VII ст. до н.е. Згадуються в «Одіссеї» Гомера.

Колонізація процес заселення та освоєння нових земель

Кочові племена (кочівники, номади) племена, що займалися кочовим скотарством і постійно пересувалися в пошуках нових пасовищ Кроманьйонець сучасний тип людини, що з’явився близько 35 тис. р. тому. Нomosapiens – людина розумна

Магія віра у вміння людини, звертаючись до надприродного світу, керувати світом людей та природи

Матріархат форма суспільного устрою, яка характерна для раннього первісного ладу і характеризується панівним становищем у родині жінки та наслідуванням майна за материнською лінією

Мезоліт середній кам’яний вік, що тривав з 10 тис. до н. е. по 6 тис. до н. е.

Неандерталець тип людини, що виник близько 150 тис. р. тому

Неоліт новий кам’яний вік, що тривав з 6 тис. до н. е. по 4 тис. до н. е.

Неолітична революція перехід від привласнюючого господарства до відтворюючого та інші зміни в життєдіяльності людини, які відбулися під час неоліту

Номади, кочові племена (кочівники) племена, що займалися кочовим скотарством і постійно пересувалися в пошуках нових пасовищ Палеоліт давній кам’яний вік, що тривав в Україні з 1 млн. р. тому до 11 тис. до н. е.

Патріархат період родового ладу, для якого характерна панівна роль чоловіка в господарстві, суспільстві та родині

Пектораль нагрудна золота прикраса скіфських царів, що має форму півмісяця

Перун бог грому та блискавки давніх слов’ян

Плем’я об’єднання декількох родових общин

Поліс античне місто-держава

Поляни східнослов’янські союзи племен, що проживали на території сучасної Київщини (р. Дніпро)

Привласнююче господарство збиральництво, мисливство, рибальство, тобто господарство, коли людина «привласнювала» дари природи

Рід об’єднання кровних родичів за материнською лінією

Родова община община кровних родичів, які проживали спільно і разом вели господарство

Сармати проіранські кочові племена, що проживали у Причорномор’ї у ІІІ ст. до н. е. – ІІІ ст. н. е.

Сіверяни східнослов’янські союзи племен, що проживали на території сучасної Чернігівщини (р. Десна)

Скіфи проіранські кочові племена, що прийшли в українські степи у VII ст. до н. е. і уторили державу - Велика Скіфія. Згадуються Геродотом. У ІІІ ст. до н.е. були витіснені сарматами. Частина скіфів залишилася у Криму, де утворила державу - Мала Скіфія (ст. Неаполь-Скіфський), яка проіснувала до ІІІ ст. н.е. і занепала під тиском готів

Склавіни слов’янські племена, що проживали у басейні р. Дунай

Слов’яни етнос, народи якого проживають на території Центральної та Східної Європи (від р. Одер на Заході до р. Дніпра на Сході). Три групи слов’ян: західні слов’яни (словаки, чехи, поляки, полабські слов’яни), східні слов’яни (українці, росіяни, білоруси), південні слов’яни (хорвати, серби, чорногорці, македонці, болгари, словенці)

Таври корінне населення Криму протягом V ст. до н.е. – XI ст. н.е.

Тиверці східнослов’янські союзи племен, що проживали у міжріччі Дністра та Прут

Тотемізм віра в спільного для конкретного роду (племені) предка (тварини чи птаха)

Трипільська культура археологічна культура землеробських племен, які проживали на Правобережжі України в 4 – 3 тис. до н.е.

Уличі східнослов’янські союзи племен, що проживали у пониззі Дніпра, від р. Рось до Чорного моря

Фетишизм поклоніння предметам неживої природи, віра в надприродні властивості матеріальних речей

Фратрія підрозділ плем’я, який складався з декількох родів

Хозари східні сусіди східних слов’ян IV-X ст. Утворили державу Хозарський каганат і певний період збирали данину із східнослов’янських племен. Іудеї. Знищені руським князем Святославом у другій половині Х ст.

Язичництво поклоніння силам природи, віра в багатьох богів