Година спілкування. Будь толерантним

Мета:
  • вчити дiтей так поводитися, щоб уникати конфлiктiв, а в разi їх виникнення — вмiти їх подолати;
  • розвивати вмiння володiти собою; виховувати вмiння гiдно виходити із конфлiктної ситуацiї.
Обладнання: цiкавi завдання.
Хід години спілкування
І. Органiзація класу
— Дiти, як ви думаєте, що таке правопорушення?
— А що таке конфлiкт?
Сьогоднi ми з вами визначимо, чим вiдрiзняється конфлікт вiд правопорушення, навчимося долати конфлiкти.
II. Розповiдь учителя
— Нерiдко наше життя затьмарюють конфлiкти. Вони, як правило, є наслiдком невмiння спiлкуватися. Конфлiкт — це невдоволенiсть, тривога, небажання вчитися з певними людьми. Конфлiктiв не уникнути, адже люди всi рiзнi, мають рiзнi думки, бажання, iнтереси, тобто їхнi зiткнення можливi. Помилковою є думка, начебто пiд час конфлiктної ситуацiї краще зробити вигляд, нiби нiчого не сталося. Потрiбно його розв’язувати.
Можливi такi форми конфлiктiв:
• Зiткнення думок, незгода (конфлiкт не зачiпає особистостi);
• невдоволенiсть (з’являються негативнi емоцiї);
• протидiя;
• сварка (конфлiкт зачiпає особистiсть у цiлому);
• розрив (остаточне припинення стосункiв)
Можливi способи розв’язання конфлiкту:
•  «Чарiвнi» слова;
• компромiс (згода на основi взаємних поступок);
• проявлення турботи, нiжностi, любовi;
• усвiдомлення й визнання власно провини чи неправоти у суперечцi;
• пiдняття престижу, самоповаги, гордостi противника;
• жарт, гумор;
• вiра в позитивне розв’язання конфлiкту i добрi стосунки;
• умiння поставити себе на мiсце iншої сторони конфлiкту;
• знаходження оптимального результату, який втiлюється в позитивних дiях обох сторiн.
— Чому ж iснують конфлiкти мiж людьми?
Конфлiкти iснують мiж людьми для того, щоб вони навчилися спочатку розв’язувати їх за законами любовi й зрештою навчилися безконфлiктно жити.
Але будь-який конфлiкт — це початок бiди, великої чи малої. Тому потрiбно уникати конфлiктiв.
—Як ви думаєте, як уникнути конфлiктiв?
• Знаходити час, щоб обговорити проблеми, що накопичуються;
• доцiльно проводити збори, щоб обговорити плани, розпорядок;
• знайти способи розв’язання конфлiктiв.
— Якщо ж усе-таки конфлiкту не вдалося уникнуги, тодi, як радять психологи, необхiдно вчинити так:
1. у конфлiктiв не буває переможцiв: програють завжди обидвi сторони.
Отже, не порiвнюй ступеня провини, а зроби першим крок назустрiч — це показник твого характеру i самоповаги.
Розпочни розмову з опису конкретної ситуації, яка тебе не влаштовує. Намагайся бути при цьому щонайбiльше об’єктивним.
2. Вислови те, що ти вiдчуваєш через конфлiктну ситуацiю. Безлiч конфлiктiв мiж людьми ускладнюються наявнiстю невисловлених думок i почуттiв. Iнодi тiльки завдяки їх висловленню, можна залагодити ситуацiю.
3. Намагайся вислухати протилежну сторону — це, мабуть, найважче. Необхiдно пам’ятати, що вашi думки є рiзними, i саме це спричинило конфлiкт. Уважно слухай опонента, не перебивай, не заперечуй, не сперечайся. Продемонструй спiврозмовниковi, що ти справдi його уважно слухаєш i прагнеш досягти злагоди.
4. Утримуйся вiд коментарiв, завершуючи будь-яку розмову. Звертай увагу на те, де вашi думки збiгаються.
5. Вислови свої конкретнi пропозиції, реалiзацiя яких може змiнити ситуацiю, поведінку, стосунки.
Правила
• Бути розсудливим i виваженим краще, нiж сваритися;
• необхідно завжди шукати такi шляхи, щоб уникнути сварок, образ i конфлiктiв;
• нiколи сам не роби того, чого б не хотiв, щоб зробили тобi.
III. Пiдсумок
— Пiдсумком нашої розмови може бути весела хвилинка. А гумор, жарт, як вiдомо, часто допомагає уникнути сварок. Пропоную спробувати розв’язати цiкавi задачки Г.Остера.
1. Вовочка 10 разiв смикнув за кiску Машу, 5 разiв — Дашу, 7 разiв — Клаву i 1 раз, помилково,— завуча Маргариту Іванiвну. Запитується: скiльки разiв смикав за кiски Вовочка, i що йому тепер буде за це?
2. Повертаючись зi школи додому, Дмитрик штовхнув 9 дiвчаток i пiдставив нiжку 3 дiвчаткам. Половина дiвчаток, скривджених Дмитриком, заплакали. А iнша половина погналася за Дмитриком i надавала йому по шиї. Скiльки разiв Дмитрик отримав по шиї?
-  Що хотiв висмiяти в цих задачах Г.Остер?
- Чому сваряться хлопчики і дiвчатка?
- Чи можна уникнути сварок, образ?
- Як потрiбно спiлкуватися один з одним?