Стародавня історія України. Хронологія

половецькі баби

1 млн. р. тому поява перших людей на території України (с.Королеве на Закарпатті)

1 млн. р. тому – 11 тис. р. до н. е. палеоліт (давній кам’яний вік)

150 тис. р. тому поява на території українських земель неандертальців, початок льодовикового періоду

35 тис. р. тому поява на території України кроманьйонців

10 тис. р. до н. е. - 6 тис. р. до н. е. мезоліт (середній кам’яний вік), закінчення льодовикового періоду, перше приручення диких тварин, винайдення луку та стріл

6 - 4 тис. р. до н.е. неоліт (новий кам’яний вік), неолітична революція

4 - 3 тис. р. до н.е. енеоліт (мідно-кам’яного вік), проживання на території України племен трипільської культури

Кінець 3 – початок 1 тис. до н.е. бронзовий вік, перший суспільний поділ праці

1 тис. до н.е. залізний вік, поява на території України перших народів, про життя яких залишились писемні згадки

IX-VII ст. до н.е. кіммерійці в Північному Причорномор’ї

VII-III ст. до н.е. скіфи в українських степах

III ст. до н.е. – III ст. н.е. сармати в українських степах

VII ст. до н.е. – IV ст. н.е. античні міста-держави (полісів) у Північному Причорномор’ї та Криму

V ст. до н. е. об’єднання античних полісів на Керченському та Таманському півостровах у Боспорське царство зі столицею у м. Пантікапей

IV ст. (375 р.) прихід в українські степи гунів - кочових тюркських племен, початок Великого переселення народів (ВПН)

IV – VII ст. антський племінний союз східних слов’ян на Правобережжі України

V–VII ст. велике розселення слов’ян