Календарне планування з образотворчого мистецтва 1 клас ІІ семестр

ОБРАЗОТВОРЧЕ  МИСТЕЦТВО
Кількість годин на рік – 35
Кількість годин (на тиждень): 1
Кількість годин у ІІ семестрі: 19/17

                           Тема уроку

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

 

 І семестр
Лічба. Властивості предметів. Просторові відношення

  1.  

Ознаки об’єктів навколишнього світу. Спільні та відмінні ознаки.

 

називає  ознаки об’єктів навколишнього світу: форма, розмір, колір тощо;

розпізнає об’єкти навколишнього світу за розміром, формою, при­зна­ченням, кольором тощо;

визначає спільні та відмінні ознаки об’єктів навколишнього світу ;  

порівнює об’єкти навколишнього світу за вказаними ознаками;

 

  1.  

Об’єднання об’єктів навколишнього світу у групу за спільною ознакою.

об’єднує об’єкти навколишнього світу в групу за спільною ознакою;

 

  1.  

Розбиття групи об’єктів навколишнього світу на  підгрупи за спільною ознакою

розбиває  групу об’єктів навколишнього світу на підгрупи за спільною ознакою

 

  1.  

Співставлення об’єктів навколишнього світу за розміром, довжиною, масою тощо

 

зіставляє об’єкти навколишнього світу: за  розміром (більший, ніж; менший, ніж; однакові за розміром);  за довжиною (коротший ніж; довший за; однакові за довжиною); за масою (важчий, легший) та ін.;

впорядковує об’єкти навколишнього світу за розміром, довжиною, висотою, товщиною, масою тощо

 

  1.  

Розміщення об’єктів на площині та в просторі: вгорі, внизу, по центру; ліворуч, праворуч, між; під, над, на; попереду, позаду, поруч

 

розпізнає  розміщення об’єктів у просторі (класній кімнаті, на подвір’ї тощо),  на площині (на аркуші паперу, на стільниці парти, робочому столі тощо);

розміщує об’єкти у просторі і на площині: вгорі, внизу, по центру; ліворуч, праворуч, між ; під, над, на; попереду, позаду, поруч;

встановлює відношення порядку розміщення об’єктів  на площині та в просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо);

 

  1.  

Напрямки  руху об’єктів: справа наліво, зліва направо, зверху вниз, знизу вгору

переміщує  об’єкти в заданих напрямках:    справа наліво, зліва направо, зверху вниз, знизу вгору;

вживає у мовленні відповідні терміни

 

  1.  

Назви чисел у межах 10. Цифри

Встановлення кількості елементів у групі –  кількісна лічба. 

Правила лічби.

 

знає назви чисел у межах 10;

визначає кількість елементів у групі; співвідносить її з відповідним числом;

впізнає  цифри, якими позначаються відповідні числа;

називає числа в прямому і зворотному порядку у межах 10;

лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу (розташовані послідовно, по колу, хаотично);