Календарне планування з математики Рівкінд 3 клас ІІ семестр 2016-2017р. р.

Календарне планування з математики за підручником Рівкінда для 3 класу на ІІ семестр 2016-2017 навчального року скачати в архіві

Усне множення і ділення чисел у межах 1000 властивості множення і ділення

Переставний закон множення .Задачі на кратне порівняння добутків

Сполучний закон множення .Розв’язування простих задач способом складання рівнянь .

Переставний і сполучний закони множення .Задачі на величини , які перебувають у пропорційній залежності : вартість ,ціна , кількість.

Властивості множення і ділення на 1 .Складені на 2-3 дії ,які є комбінацією вивчених видів простих задач.

Властивості множення на нуль , нуль на число. Ділення нуля на число .задачі на кратне порівняння двох часток .

Ділення числа на рівне йому число. Задачі на різницеве порівняння двох  часток .Творча робота над задачею.

Множення та ділення на 10.задачі на знаходження четвертого пропорційного .

Множення і ділення на 10 .задачі на кратне порівняння двох добутків . Обернені до них задачі .Самостійна робота.

Множення на 100.Розвʼязування простих задач способом складання рівнянь.

Ділення на 100.Задачі на подвійне зведення до одиниці.

Множення та ділення на 10 і 100.Числові рівності та нерівності .Істинні і хибні рівності та нерівності .Складені задачі на 2-4 дії.