8—9. Геохронологічна шкала. Платформи, області складчастості

Геохронологічна шкала — це система хронологічного датування, яка використовується для опису часу та зв’язків між подіями, які відбувалися протягом історії Землі. Вона поділяється на еони, ери, періоди, епохи та віки, що відображають основні події в геологічній історії планети.

Практикуймо

Попрацюйте з інформацією.
2. Підготуйте доповідь на тему: «Основні віхи історії Землі».
Земля існує вже понад 4,5 мільярди років! За цей час планета пройшла через багато змін. Вчені розділили історію Землі на різні етапи, щоб краще зрозуміти, що відбувалося в минулому. Сьогодні ми поговоримо про основні віхи історії нашої планети.

Геохронологічна шкала

1. Гадей (4,6 – 4 мільярди років тому)
Гадей — це час, коли Земля тільки-но сформувалася. Вона була розплавленою і дуже гарячою. На її поверхні не було ні океанів, ні життя. Але саме тоді утворилася наша планета!

2. Архей (4 – 2,5 мільярди років тому)
В архейський еон Земля охолодилася, і з’явилися перші океани. У цей час з’явилося перше життя — найпростіші одноклітинні організми, як-от бактерії. Вони жили в океанах і робили дуже важливу роботу — виробляли кисень.

3. Протерозой (2,5 мільярди – 541 мільйон років тому)
Протерозой — це час великих змін. Кисень, який виробляли бактерії, почав накопичуватися в атмосфері. З’явилися багатоклітинні організми, які вже були набагато складніші. На кінець протерозою деякі організми почали жити разом, утворюючи колонії.

4. Фанерозой (541 мільйон років тому – до сьогодення)
Фанерозой поділяється на три великі ери: палеозой, мезозой і кайнозой.

5. Палеозой (541 – 252 мільйони років тому)

У палеозойську еру життя стрімко розвивалося. З’явилися перші риби, рослини, а потім — і перші тварини на суходолі. Наприкінці палеозою утворився суперконтинент Пангея, який об’єднав майже всю сушу на Землі.

6. Мезозой (252 – 66 мільйонів років тому)
Мезозойська ера відома як «ера динозаврів». У цей час динозаври панували на Землі. Також з’явилися перші птахи та квіткові рослини. Наприкінці мезозою відбулося велике вимирання, яке знищило динозаврів, залишивши місце для розвитку ссавців.

7. Кайнозой (66 мільйонів років тому – до сьогодення)
Кайнозойська ера — це час, коли ссавці стали головними на Землі. Вони розвинулися і зайняли різні екологічні ніші. З’явилися предки сучасних людей. Близько 200 тисяч років тому з’явилися перші сучасні люди — Homo sapiens.

Висновок

Історія Землі дуже довга і цікава. Вона розповідає нам про те, як планета змінювалася і як розвивалося життя на ній. Від перших одноклітинних організмів до появи людей — кожна ера принесла щось нове і важливе. Вивчаючи історію Землі, ми можемо краще зрозуміти, як і чому відбуваються зміни на нашій планеті.

Практикуймо

1. На мал. 19 визначте, якою цифрою позначено кожен материк.
1 – Африка, 2 – Південна Америка 3 – Північна Америка 4 – Євразія 5 – Австралія 6 – Антарктида
3. Скористайтеся текстом параграфа, мал. 19, іншими джерелами географічної інформації та позначте на шкалі часу:

 • початок розпаду Пангеї;
  225 млн. років тому
 • поділ суходолу на Лавразію та Гондвану;
  80 млн. років років тому
 • відокремлення Америки від Африки та Європи;
  65 млн. років років тому
 • утворення сучасних материків.
  65 млн. років років тому

Практикуймо

Робота у групі для розв’язання проблеми: Чи можуть утворитися нові материки, океани?
Виконайте завдання.

1. Прочитайте в рубриці «Пізнаймо більше» про надконтинент Амазію та виберіть одне із трьох висловлених ученими припущень про майбутні океани та материки, яке, на вашу думку, найбільш імовірне.

Учені використовують дані про рух тектонічних плит, щоб прогнозувати майбутнє Землі. Тектонічні плити постійно рухаються, і цей рух призводить до формування і розпаду континентів. Вчені передбачають, що в майбутньому континенти можуть знову зібратися в один великий суперконтинент.
Ймовірним є зникнення Тихого океану і утворення суперконтинента Амазії черз 100 млн. років.

Практикуймо

Як ви вже знаєте, вся земна кора помережена розломами та складається із великих чи менших частин, які вчені назвали літосферними плитами. Використовуючи мал. 20, пригадайте назви цих семи великих і дізнайтеся назви менших плит.

Сім великих літосферних плит:
Тихоокеанська плита, Євразійська плита, Африканська плита, Північноамериканська плита, Південноамериканська плита, Антарктична плита, Індійсько-Австралійська плита.

Малі літосферні плити:
Наска, Кокосова, Карибська, Аравійська, Філіппінська, Фіджі.

Практикуймо

Визначте вік областей складчастості за тектонічною картою.

Вік областей складчастості можна визначити на основі геологічних даних та аналізу тектонічних процесів. Ось основні області складчастості з приблизним віком їх формування:

Каледонська складчаста область:
Вік: Пізній ордовик – ранній девон (близько 490-390 мільйонів років тому)
Місце розташування: Скандинавські гори, Шотландія, східна частина Північної Америки

Герцинська складчаста область:
Вік: Пізній девон – рання перм (близько 370-290 мільйонів років тому)
Місце розташування: Центральна та Західна Європа (Рейнські сланцеві гори, Масив Центральний у Франції), Аппалачі в Північній Америці

Урало-Монгольська складчаста область:
Вік: Пізній палеозой (близько 350-250 мільйонів років тому)
Місце розташування: Уральські гори, гірські системи Центральної Азії

Альпійська складчаста область:
Вік: Пізня крейда – третинний період (близько 100-2,5 мільйонів років тому)
Місце розташування: Альпи, Піренеї, Карпати, Апенніни, Гімалаї

Андська складчаста область:
Вік: Мезозой – кайнозой (близько 200 мільйонів років тому до теперішнього часу)
Місце розташування: Анди в Південній Америці

Ці області складчастості формувалися в різні геологічні ери в результаті тектонічних процесів, таких як зіткнення континентів, рух океанічних плит та інші механізми. Кожна область має свою унікальну геологічну історію, яка відображає складний процес розвитку земної кори.

2. Використовуючи геохронологічну шкалу, з’ясуйте, який вік цих областей.
Області складчастості на півночі Африки, відомі як Атлаські гори, належать до області, яка зазнала кілька етапів тектонічної активності. Основний період формування Атлаських гір можна визначити за допомогою геохронологічної шкали:

Атлаські гори:
Вік: Пізній мезозой — ранній кайнозой (близько 100 мільйонів років тому до теперішнього часу).
Геологічні ери та періоди:
Крейдовий період (мезозойська ера): Атлаські гори почали формуватися в цей час через тектонічні процеси, пов’язані з відкриттям Атлантичного океану і рухом Африканської та Євразійської плит.
Палеоген і неоген (кайнозойська ера): Продовження підйому і формування гір, що триває до сьогоднішнього дня.
Формування Атлаських гір було спричинено зіткненням Африканської плити з Євразійською плитою, що призвело до значних тектонічних деформацій і підняття земної кори в цьому регіоні. Цей процес почався в пізній крейді і тривав протягом кайнозойської ери, що робить Атлаські гори відносно молодими у геологічному контексті.

3. Укажіть назви геологічних ер та час початку та закінчення епох горотворення.

Геологічна історія Землі поділяється на кілька геологічних ер, кожна з яких включає в себе декілька епох. Ось назви геологічних ер та час початку та закінчення епох горотворення:

Протерозойська ера (2500-541 мільйонів років тому):
Епоха горотворення: Архейська (2500-1600 млн років тому) і Протерозойська (1600-541 млн років тому).

Фанерозойська ера (541 мільйонів років тому – сьогодення):
Палеозойська ера (541-252 млн. років тому):
Епоха горотворення: Палеозойська (541-252 млн. років тому).

Мезозойська ера (252-66 млн. років тому):
Епоха горотворення: Мезозойська (252-66 млн. років тому).

Кайнозойська ера (66 млн років тому – сьогодення):
Епоха горотворення: Кайнозойська (66 млн. років тому – сьогодення).

Кожна з цих ер має свої унікальні характеристики і єтапи горотворення, які відображають еволюцію земної кори та геологічні процеси протягом мільярдів років історії нашої планети.

4. Визначте загальну тривалість формування областей складчастості в цій частині Африки.

Формування областей складчастості на півночі Африки, зокрема Атлаських гір, відбувалося протягом значної частини геологічної історії планети. Основні етапи формування Атлаських гір були пов’язані з тектонічними процесами, що протягнулися через кілька ер:

Палеозойська ера (541-252 млн років тому):
В цей період почалося структурне підняття областей, що пізніше стали Атласькими горами, внаслідок тектонічних рухів, що формували континентальні шельфи та глибоководні басейни.

Мезозойська ера (252-66 млн років тому):
Продовження тектонічних рухів, що впливали на зростання та формування Атлаських гір.

Кайнозойська ера (66 млн років тому – сьогодення):
У цей період Атлаські гори продовжують підніматися і піддаватися деформаціям внаслідок тектонічних процесів, таких як зіткнення африканської та євразійської плит.

Загальна тривалість формування Атлаських гір охоплює сотні мільйонів років і є результатом складних тектонічних взаємодій між плитами, які відбувалися на протязі всієї геологічної історії Землі.

Практикуймо

Виконайте завдання за тектонічною картою.
2. Вкажіть, з якими літосферними плитами Євразійська плита сходиться та з якими розходиться.
Сходиться з Африканською та Індо-Австралійською плитою.
Розходиться з Північно-Американською плитою
3. Відшукайте назву плити, яка має найбільші швидкості сходження та розходження.

Тихоокеанська літосферна плита має найбільші швидкості сходження та розходження.

4. Знайдіть платформу, щит та область складчастості, на яких розміщена територія України.
Територія України розташована на наступних геологічних одиницях:

Платформа: Частину України займає Східноєвропейська платформа. Це велика стабільна частина континентальної земної кори, яка складається з давніх осадових порід.

Щит: На території України є Кристалічний щит Українського щита, який входить до складу Східноєвропейської платформи. Цей щит складається з давніх кристалічних та метаморфічних порід.

Область складчастості: Частина Карпатських гір, яка знаходиться на заході України, є частиною області складчастості. Карпатські гори утворилися внаслідок зіткнення Євразійської та Африканської плит, і вони представляють собою активну тектонічну зону з інтенсивною геологічною активністю.

Ці геологічні одиниці визначають геологічну будову та природні умови території України.

5. Визначте вік кожної тектонічної області в межах України.
На території України можна виділити кілька тектонічних областей з різним віком, які відображають складну геологічну історію регіону:

Східноєвропейська платформа:
Вік: осади, що їх утворюють, були відкладені від протерозойському до мезозойської ери (близько 2500 млн до 66 млн років тому).

Карпатські гори:
Вік: Карпати утворилися під час альпійського горотворення, яке почалася в пізньому мезозої (мезозойська ера, приблизно 100 млн років тому) і триває до кайнозойської ери (до сьогодення).

Український щит:
Вік: Цей щит є частиною прибалтійського щита, кристалічні породи якого утворилися у протерозойській ері (від 2500 до 541 млн років тому).

Кожна з цих тектонічних областей відіграє важливу роль у геологічній будові та історії України, відображаючи різні етапи її формування і розвитку впродовж мільйонів років.

Зміст підручника