7. Вимірювання відстаней на карті.

Вимірювання відстаней на карті є важливим навичком, який можна застосувати в різних ситуаціях, таких як планування подорожей, орієнтування на місцевості або виконання навчальних завдань.

Практикуймо

Пригадайте, як можна визначити протяжність у градусах і кілометрах дуги меридіана та екватора за картою.
Що таке меридіан і екватор?
Меридіанце уявна лінія, що йде з півночі на південь від одного полюса до іншого.
Екватор – це уявна лінія, що йде навколо Землі по горизонталі, розділяючи її на Північну і Південну півкулі.

Як визначити довжину дуги в градусах?

Для меридіана
Уяви, що ти йдеш по меридіану з одного місця до іншого.
Градуси тут показують, наскільки далеко ти відійшов на північ або на південь.
Наприклад, якщо ти почав на широті 30° і дійшов до широти 50°, ти пройшов 20° (50° – 30° = 20°).

Для екватора
Уяви, що ти йдеш по екватору з одного місця до іншого.
Градуси тут показують, наскільки далеко ти відійшов на схід або на захід.
Наприклад, якщо ти почав на довготі 10° і дійшов до довготи 30°, ти пройшов 20° (30° – 10° = 20°).

Як перевести градуси у кілометри?

Для меридіана
1 градус широти на меридіані дорівнює приблизно 111 кілометрам.
Тобто, якщо ти пройшов 20° по меридіану, ти пройшов: 20×111=2220 км

Для екватора
1 градус довготи на екваторі також дорівнює приблизно 111 кілометрам. (Запам’ятай – лише на екваторі! Чим ближче до полюсів, тим довжина дуги паралелі буде зменшуватися, а на полюсі взагалі дорівнюватиме нулю!)
Тобто, якщо ти пройшов 20° по екватору, ти пройшов: 20×111=2220 км

Підсумок
Градуси: Різниця між початковою і кінцевою точками в градусах показує, наскільки далеко ти пройшов.
Кілометри: Помнож цю різницю на 111, щоб отримати відстань у кілометрах.

Визначте на карті світу відстані між точками, що лежать на одному меридіані, на одній паралелі, у градусах і кілометрах. Точки виберіть самостійно

Відстань між точками на одному меридіані
Вибрані точки:
Точка A: 50° пн.ш., 0° сх.д. (поблизу Лондона, Великобританія)
Точка B: 40° пн.ш., 0° сх.д. (поблизу Мадрида, Іспанія)
Визначення відстані у градусах:
Різниця широт між точками A і B: 50° пн.ш. – 40° пн.ш. = 10°
Визначення відстані в кілометрах:
1 градус широти приблизно дорівнює 111 км.
Відстань в кілометрах: 10° × 111 км/градус = 1110 км

Відстань між точками на одній паралелі
Вибрані точки:
Точка C: 40° пн.ш., 10° сх.д. (поблизу Риму, Італія)
Точка D: 40° пн.ш., 20° сх.д. (поблизу Афін, Греція)
Визначення відстані у градусах:
Різниця довгот між точками C і D: 20° сх.д. – 10° сх.д. = 10°

Визначення відстані в кілометрах:
Відстань між довготами змінюється залежно від широти.
На широті 40° пн.ш., один градус довготи приблизно дорівнює 85,1 км.
Відстань в кілометрах: 10° × 85,1 км/градус = 851 км

Практикуймо

1. Скористайтесь масштабом карти і виміряйте довжину екватора в кілометрах. Визначте довжину екватора у градусах і помножте її на довжину одного градуса (111 км). Порівняйте отримані величини.

Вимірювання довжини екватора в кілометрах
Масштаб карти: Припустимо, що ми використовуємо карту з масштабом 1:100 000 000
(1 см на карті відповідає 1000 км на місцевості)
Вимірювання на карті:
Довжина екватора на карті (припустимо) = 40 см
Розрахунок фактичної довжини екватора:
Довжина екватора на місцевості = 40 см × 1000 км/см = 40 000 км

Визначення довжини екватора у градусах і розрахунок довжини одного градуса
Довжина екватора у градусах:
Екватор складає 360 градусів (повне коло).
Довжина одного градуса на екваторі:
Довжина одного градуса = 40 000 км / 360 градусів = 111,11 км/градус
Порівняння отриманих величин

Обчислення довжини екватора у градусах:

Довжина екватора у градусах = 360 градусів × 111 км/градус = 39 960 км

Висновок
Виміряна довжина екватора на карті з використанням масштабу = 40 000 км
Обчислена довжина екватора у градусах = 39 960 км
Різниця між виміряною і обчисленою довжиною екватора становить:
40 000 км – 39 960 км = 40 км
Ця невелика різниця (40 км) може бути пов’язана з округленням та іншими незначними похибками вимірювання. Загалом, обидва методи дають дуже близькі результати, що підтверджує правильність використаного підходу.

2. Використовуючи фізичну карту Африки, виміряйте довжину екватора між 0° та 10° меридіанами в кілометрах, скориставшись її масштабом. Визначте цю ж довжину у градусах і помножте її на довжину одного градуса (111 км). Порівняйте отримані величини.

Як можете самостійно виміряти довжину екватора на фізичній карті:
Виберіть точки для вимірювання:
Виберіть початкову точку на 0° меридіані (наприклад, точка де екватор перетинає 0° меридіан) і кінцеву точку на 10° меридіані (де екватор перетинає 10° меридіан)
Виміряйте відстань на карті: Виміряйте відстань між цими двома точками на фізичній карті за допомогою лінійки. Наприклад, виміряйте у сантиметрах.
Переведіть відстань в кілометри: Знаючи масштаб карті (наприклад, 1 см на карті = 100 км в реальності), переведіть виміряну відстань з сантиметрів в кілометри.
Визначте довжину у градусах: Розрахуйте різницю у градусах між 0° і 10° меридіанами.
Порівняйте з обчисленим значенням: Помножте різницю у градусах на довжину одного градуса (111 км), щоб отримати приблизну довжину екватора в кілометрах. Порівняйте цей результат з виміряною на карті відстанню.

На основі отриманих даних зробіть висновок про точність вимірювань на картах різних масштабів

Масштаб карт: Точність вимірювань значно залежить від масштабу використовуваної карти. Чим більший масштаб (наприклад, 1:100 000), тим більша точність вимірювання відстаней між точками на карті.
Помилки масштабування: При використанні фізичних карт з невеликим масштабом (наприклад, 1:1 000 000), вимірювання може бути менш точним через обмежену роздільну здатність і більші похибки масштабування.
Вплив інструментів: Точність вимірювань також залежить від інструментів, використовуваних для вимірювання на карті. Використання точної лінійки або масштабного правила допомагає знизити помилки.
Порівняння з математичними розрахунками: Для підвищення точності результатів рекомендується також використовувати математичні розрахунки на основі координат та довжини градуса на певній широті.
Висновок: Важливо бути обережним при використанні фізичних карт для вимірювань, оскільки точність може варіюватися залежно від масштабу карти та методів вимірювання.

Зміст підручника