45. Болота. Штучні водойми

Болота і штучні водойми – це два різних типи водойм суходолу, кожна з яких має свої характеристики і властивості. Болота утворюються впродовж дуже тривалого часу результаті накопичення органічних матеріалів у переважно стоячій воді.

Штучні водойми створюються людиною за потреби забезпечення водопостачання, іригації, рекреації, енергетики. Водойми створюють шляхом будівництва гребель, штучних ставків, каналів.

1. Мохи ростуть не лише на болоті, але й у лісі. Чому там не утворюється торф?
В лісі достатньо кисню, тому відмерлі мохи перегнивають. Внаслідок відсутності кисню на болотах процеси гниття на болоті дуже уповільнені, відмерлі рештки рослин до кінця не розкладаються, а нагромаджуються. Таким чином утворюється торф – гірська порода рослинного походження.
2. Поміркуйте, чого більше людині від торфу: користі чи шкоди.

Людина використовує торф як паливну корисну копалину. Проте щорічні задимлення повітря внаслідок торф’яних пожеж в Україні наносить шкоди людському здоров’ю. Варто зауважити, шо підпали здійснюють люди здебільшого з необережності або задля розваги.

1. За малюнками дослідіть основні ознаки верхових боліт: місце формування, джерело живлення, родючість ґрунтів, характер рослинності.
Місце формування – плоскі вододіли річок.
Джерело живлення – виключно атмосферні опади.
Родючість ґрунтів – неродючі, бідні на поживні речовини.
Характер рослинностібідна: мох сфагнум, болотні чагарники.

2. Поясніть, як пов’язані між собою характерні ознаки верхових боліт.

Атмосферні опади, якими живиться верхове болото, практично не мають мінеральних речовин, тому на болотах такого типу бідна рослинність. Ґрунтових вод в таких болотах або дуже мало, або ж вони розташовані на значній глибині.
3. Поміркуйте, чому наявність моху сфагнуму сприяє заболочуванню території.

Сфагнум не має власного коріння, отримує вологу з атмосфери (мох сфагнум може вбирати й утримувати об’єм води в декілька разів більший за власну вагу), таким чином накопичує воду і сприяє заболоченню території.
4. Поясніть, чому в Україні небагато площ верхових боліт.

В Україні небагато площ верхових боліт (5%  від загальної площі), бо значна частина території нашої держави є низинною, тоді як верхові болота зазвичай утворюються на височинах чи горах.

1. За малюнками порівняйте ознаки низинних боліт з верховими.

Верхові болота бідніші на рослинність в порівнянні з низинними.
2. Поясніть, чому низинні болота трапляються навіть у напівпустелях та сухих степах.

Низинні болота живляться підземними водами і менше залежні від атмосферних опадів і випаровування в порівнянні з верховими болотами.
3. З’ясуйте, з чим пов’язане багатство ґрунтів та рослинності низинних боліт.

Живлення низинних боліт відбувається ґрунтовими водами, які багаті на мінеральні речовини. Ґрунти достатньо родючі, збагачені мікроелементами з підземних вод, що сприяє росту рослинності.

4. Поясніть, чому в Україні переважають низинні болота.
Низинних боліт в Україні значно більше в порівнянні з верховими (у співвідношенні 95% до 5%). Це можна пояснити наявністю значної кількості низовин і неглибокому заляганні ґрунтових вод, значною кількістю опадів (помірний континентальний клімат з достатньо вологими літніми та весняними періодами). Опади стимулюють формування боліт, затоплення низинних ділянок під час повеней.
1. За схемою дослідіть, яке значення мають болота в природі.
Болота є природною губкою. Під час надмірного зволоження болота збирають надлишок води, а під час посухи – живлять річкову систему.
Болота є природним фільтром. Вони очищають воду від токсинів та мікробів через бактерицидну здатність торфу.
Болота є виробниками кисню і поглиначами пилу.
2. Яку роль відіграють болота для людини?
Практика осушення боліт людиною з метою збільшення господарських площ стала згубною для довкілля: почалося обміління річок, зниження рівня води в криницях, уповільнення росту дерев, загибелі цінних болотних видів флори і фауни, вітрова ерозія ґрунтів, їх виснаження через відсутність торфу.
3. Поміркуйте, чи можна порівняти значення боліт для планети з лісами?
Так, болото поглинає вуглекислий газ і виділяє кисень до 15 разів більше, ніж така ж за площею ділянка лісу. Болото також вбирає пил з атмосфери.
4. Оцініть всі «за» і «проти» й висловіть свою думку: осушувати болота чи охороняти.

Охороняти, бо інакше:
– міліють річки;
– відбувається вітрова ерозія ґрунтів;
– виснаження ґрунтів через відсутність торфу;
– знищення вологолюбних рослин і тварин.

ОЦІНЮЄМО СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ

1 бал • 1. Що таке болото? Які існують види штучних водойм?
Болото – надмірно зволожена ділянка земної поверхні, укрита вологолюбною рослинністю, з залишків якої утворюється торф.
Штучні водойми створені людиною. Це ставки, водосховища, канали.
2.Поясніть своїми словами, які передумови необхідні для існування боліт.

Достатня кількість опадів, неглибоке залягання ґрунтових вод, незначне випаровування (опадів випадає більше, ніж може випаровуватися).
Які ознаки вирізняють болото з-поміж інших водойм?
Болото лише на 90 % складається з води, має 10% сухої речовини. На болотах відбувається уповільнене гниття відмерлих решток рослин через нестачу кисню, утворення торфу.
2 бали • 3. Відшукайте на карті світу та України заболочені території. Поясніть причини існування на них боліт.
Болота поширені в районах з вологим кліматом, – всюди, де випаровуваність менша кількості опадів, що отримує територія. Найбільші концентрації боліт спостерігаються у північних регіонах планети. Це Сибір, Канада, Скандинавія, а також у тропічних і субтропічних зонах, наприклад, в Амазонці. В Україні великі масиви боліт розташовані на Поліссі.
Причинами існування боліт є відповідні кліматичні умови (високе зволоження і порівняно незначне випаровування), неглибоке залягання ґрунтових вод, недостатній стік води (рівнинний рельєф), рослинні залишки.

4. У чому схожість та відмінність верхових на низинних боліт? Яке значення штучних водойм у регулюванні рівня води на болоті?

Схожість верхових і низинних боліт полягає в тому, що вони є заболоченими, перезволоженими ділянками зі специфічною рослинністю та ґрунтами. Відмінність в тому, що верхові болота розташовані у верхів’ях річок, а низинні – в нижніх течіях та заплавах. Низинні болота багаті на рослинний покрив, а верхові, навпаки – бідні й одноманітні. Це залежить від типу живлення боліт – верхові живляться атмосферними опадами, і тому мають бідні на мінерали ґрунти, тоді як низинні болота, окрім опадів, живляться підземними водами, які багаті на мінеральні речовини, і відповідно – родючіші ґрунти.
3 бали • 5. Поясніть, які слід провести дослідження перед проєктуванням та створенням на території штучної водойми.

Необхідно вивчити рівень опадів і ґрунтових вод, рельєф. Це допоможе визначити оптимальний розмір та форму водойми.
Потрібно провести екологічне обстеження території для оцінки впливу будівництва водойми на природне середовище.
Дослідження уникнення проблем зі стійкістю штучної водойми та можливих протікань води.
Вивчення використання водойми для поліпшення якості водопостачання, зрошення, водного транспорту та охорони здоров’я.
6. Оцініть труднощі та користь для людини, що пов’язані з болотами. Чи згодні ви з думкою, що в Україні слід переходити від осушення боліт до їхньої охорони? Свою думку обґрунтуйте.

Труднощі:
– Неможливість будівництва через нестійкі ґрунти.
– Велика кількість комарів та інших комах
– Непридатність для сільськогосподарського використання.
Користь:
– Болота служать унікальними середовищами для багатьох рідкісних рослин та тварин, а також місцем міграції для птахів
– Болота виконують важливу роль у збереженні водних ресурсів, фільтруючи і очищаючи воду, що проникає у них.
– Болота зберігають великі кількості вуглецю у своїх ґрунтах, що сприяє зменшенню викидів парникових газів.

Зміст підручника