44. Озера. 6 клас Кобернік

Тема “Озера” 6 клас – озерами називають водойми, що утворилися у природний спосіб внаслідок геологічних процесів у літосфері. Це природна улоговина (заглибина) на суходолі зі сповільненим водообміном, що не має зв’язку з морями та океанами.

ОЦІНЮЄМО СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ

1 бал • 1. Що таке озеро та озерна улоговина.
Озером називають природну улоговину, (заглибину) на суходолі зі сповільненим водообміном, що не має зв’язку з морями та океанами.

2. Які типи озер утворюються внаслідок дії внутрішніх, а які зовнішніх процесів.
Внаслідок внутрішніх процесів:
Тектонічні (Байкал, Танганьїка, Вікторія, Тітікака, Великі Американські озера, Мертве море)
Реліктові (Каспійське, Аральське, Балхаш, Чад, Ейр, Велике Солоне озеро)
Вулканічні (Липовецьке, Синє)
Загатні (Тана, Синевир)
Внаслідок зовнішніх процесів:
Льодовикові та карстові (Ладозьке, Онезьке, Сайма, Інарі, Таймир, Вінніпег, Велике Ведмеже, Велике
Невільниче, Бребенескул, Марічейка, Несамовите)
Карстові (Шацькі, Охрідське, Преспа, Окічобі)
Заплавні (Ялпуг, Кугурлуй, Кагул)
Лиманні та лагунні (Сасик (Кундук) Донузлав, Сасик (Сиваш), Сакське.

Поясніть своїми словами, як це відбувається

Тектонічні – утворюються внаслідок рухів земної кори
Реліктові – залишилися від попередніх геологічних епох або кліматичних змін
Вулканічні – утворені в кратерах вулканів
Загатні – утворені внаслідок загати річки
Льодовикові – утворені внаслідок руху льодовиків та льодових мас, які рухаються земною поверхнею
Карстові – вода вимиває м’які породи, утворюючи лійки, які заповнюються водою.
Заплавні – утворюються в заглибинах заплави річки.
Лиманні та лагунні на місці зливання річок з морем або океаном, а також внаслідок затоплення невеликих бухт або заток.

2 бали • 3. Відшукайте на карті різні за походженням озера та поясніть, як їхня форма
залежить від способу утворення.

В розломах земної кори – вузькі і глибокі, в її прогинах округлі та мілкі. Вулканічні озера мають округлу чи овальну форму, можуть мати значну глибину. Льодовикові озера можуть бути як витягнутими в довжину, так і овальними, вони є неглибокими. Карстові озера глибокі, переважно округлої форми.

4. У чому схожість та відмінність озера, річки та моря. Чи пов’язані вони між собою у природі та як саме?

Озера, річки та моря є всі частинами гідрологічної системи Землі, і вони мають багато спільних рис, але також мають і відмінності:
Спільні риси:
Всі вони містять воду. Озера і моря – це стоячі водойми, тоді як річки – це текучі водойми.
У всіх цих водоймах розвиваються різноманітні екосистеми з власними видами рослин і тварин.
Вони всі впливають на клімат і гідрологічні процеси в околицях
Відмінні риси:
У річках вода рухається, тоді як у морях і озерах вода перебуває у стані спокою.
Моря, як правило, найбільші та найглибші, озера можуть бути різних розмірів і глибин, а річки – найменші.
У річках вода постійно поповнюється від стоків землі, а також дощовими і талими водами, до морів вода стікає з річок і океанів, а в озерах вода може поступати з джерел або дощів та танення снігу.
Більшість морів мають солону воду, в той час як більшість озер мають прісну (хоча є і винятки, такі як Солоне озеро у США), річки мають прісну воду.
Вони пов’язані між собою в природі через великий кругообіг води. Річки подають воду в моря та озера, вода з морів випаровується, утворює хмари, які потім випадають у вигляді опадів, що поповнюють річкові системи та живлять озера. Таким чином, всі водойми є частинами великої системи, яка постійно перерозподіляє воду по всій планеті.

3 бали 5. Поясніть, як рівень солоності води в озері залежить від його водного режиму. Наведіть конкретні приклади

Рівень солоності води в озері залежить від його водного режиму, що залежить від джерел водопостачання та водообміну з навколишнім середовищем. Ось декілька прикладів того, як це працює:
1. Прісноводні озера. Озера, які отримують воду в основному з прісних джерел, таких як річки чи підземні води, зазвичай мають низький рівень солоності. Наприклад, Великі озера у Північній Америці є прісноводними озерами, оскільки вони отримують воду переважно від прісних джерел, з витоку струмків та річок.
2. Солонуваті озера. Озера, які мають поєднання прісної та солоної води, можуть мати помірний рівень солоності. Наприклад, Каспійське море є найбільшим озером на планеті та має помірний рівень солоності. Це велике внутрішнє море отримує воду від річок, а також має водосховище, що зменшує солоності.
3. Солоні озера: Озера з високим рівнем солоності мають високий рівень випаровування води, яке перевищує притік води в озеро. Наприклад, Мертве море
6. Поясніть, чому озерну воду люди використовують значно менше, ніж річкову. Оцініть ступінь екологічної небезпеки використання озерної води в порівнянні з річковою.
Завдяки текучості річкова вода може бути чистішою в порівнянні з озерною, тому ступінь екологічної небезпеки використання озерної води є вищим. Річка може мати велику довжину, на її протязі може бути значно більше населених пунктів в порівнянні з узбережжям озера.

Зміст підручника