43. Живлення та режим річок

Живлення та режим річок визначаються різноманітними чинниками, головними з яких є кліматичні умови, рельєф території та підземні води. Вони є різними для річок у різних частинах світу.

Поміркуйте:
а) як змінюються джерела живлення рівнинних річок України протягом року: яке живлення і чому стає переважаючим навесні, улітку, восени та зимою;

навесні – снігове, дощове, підземними водами;
улітку – дощове, підземними водами;
восени – дощове, підземними водами;
взимку – снігове, дощове, підземними водами.
б) яке джерело живлення спричиняє найбільше надходження води в річки українських рівнин;

дощове, талі снігові води.
в) чим переважно живляться карпатські річки.

Дощове живлення
1. У які пори року в різних частинах України настають повінь та межень?

Повінь – весна, межень – осінь.
2. Яких змін зазнав режим річок у нашій державі внаслідок створення дамб та водосховищ?

Створення дамб та водосховищ призвело до значних змін у режимі річок – стало можливим регулювання рівня води в річці; відбулася зміна екосистеми річки, включаючи умови існування органічного світу;
1. Визначте, у яких частинах України найчастіше трапляються паводки; з яких причин вони виникають?
Найчастіші паводки в гірській місцевості, виникають через значну кількість опадів і стрімкого наповнення річки водою.
3. Поміркуйте, чи є можливість запобігти паводкам?

Будувати водозахисні і водовідвідні гідротехнічні споруди – дамби, греблі, канали.
За зображеннями поясніть, як розпізнати різні періоди льодового режиму річки. Які періоди найбільш безпечні та небезпечні для перебування на льоду заради зимових розваг та рибальства.
Різні періоди можна розпізнати по характеру замерзання (перший лід завжди переважно прозорий), скресання характерне втратою суцільного льодяного покриву водойми.
Замерзання і скресання є найбільш небезпечними періодами для перебування на льоду заради зимових розваг та рибальства.
Найбільш безпечний період для перебування на льоду є льодостав.
Визначте, у яких частинах України:
а) льодостав найдовший та найкоротший;

найдовший – на північному сході (більше 110діб), найкоротший – на півдні (менше 60)
б) лід на річках нестійкий або відсутній;

Південь Одеської області, півострів Крим, Закарпаття.

ОЦІНЮЄМО СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ

1 бал • 1. Що таке живлення та водний режим річки.
Живлення річки – це її поповнення водою.
Водний режим річки – зміна рівня та об’єму води в річці залежно від пори року.
2. Поясніть своїми словами, як відбувається живлення річки завдяки різним джерелам.

Живлення річки відбувається завдяки опадам, талим снігам, льодовикам, підземним водам, болотам.
2 бали • 3. Чому для більшості річок притаманне змішане живлення? Продемонструйте прикладами, як змінюються джерела живлення річок у вашій місцевості протягом року.

Змішане живлення притаманне для більшості річок тому, що одночасно існують різні джерела живлення.
4. Які існують періоди річного водного та льодового режиму річки? Установіть їхню послідовність на річках у вашій місцевості. Доведіть, що вони пов’язані з переважаючим джерелом живлення річок.

Періоди річного водного режиму річки – повінь і межень (найвищий і найнижчий рівень води в річці)
Періоди льодового режиму річки – льодостав і льодохід (повне замерзання водної поверхні річки і скресання льоду)
Повінь залежить від кількості опадів (снігу) і часу танення снігового покриву.
Межень – від розподілу кількості опадів протягом року і, відповідно, – від рівня підземних вод.
3 бали • 5. Видатний географ ХІХ–ХХ ст. Олександр Воєйков стверджував: «Річки можна розглядати як продукт клімату». Поясніть, чи згодні ви з його думкою та чому саме.

Згодні. Адже до кліматичних показників належить кількість опадів і температура, які є найсуттєвішими чинниками для водного режиму річки.
6. Оцініть, наскільки ефективно у вашому краї використовують знання про живлення та режим місцевих річок. Зарегулювання стоку річки водосховищами – це добре чи погано?

В зарегулюванні стоку річки водосховищами є як позитивні, так і негативні чинники.
Позитивні – створюється запас води для потреб господарства і населення.
Негативні – обміління русла і можливе пересихання русла, застій води.

Зміст підручника