42. Річки та їхні частини. 6 клас

Річки мають різні частини, кожна з яких відіграє важливу роль в їх екологічній системі та водному режимі річок. Річка включає в себе витік, русло, притоки, гирло, річковий басейн, річкову долину, заплаву, річкову терасу, вододіл.

За текстом параграфа та малюнком визначте:
1) якими цифрами позначені основні частини річки: витік
1, гирло 2, притоки 3а та 3б, річкова система 4, вододіл 5;
2) у який спосіб позначений річковий басейн –
способом якісного фону;
поясніть, чому він не перетинає жодну з річок – межі басейну збігаються з межею річкової системи;
3) напрям течії річок
– на південь;
4) як позначені дельта та естуарій; праві
та лівіпритоки
(як ви встановили, де саме які з них? –
потрібно стати обличчям за течією річки, по праву руку – праві притоки, по ліву – ліві).
1. Які форми рельєфу є вододілами басейну Амазонки?
Гори Анди та Гвіанське і Бразильське плоскогір’я.
2. Що займає більшу площу: басейн річки чи Амазонська низовина? Поясніть чому.

Басейн річки має більшу площу, бо він виходить за межі Амазонської низовини (включає в себе частково гори Анди та Гвіанське і Бразильське плоскогір’я).

1. За картосхемою визначте:

а) найбільші праві та ліві притоки Дніпра різного порядку;
Прип’ять (Случ, Горинь (притоки другого порядку), Рось, Тетерів, Інгулець.
Псел, Десна – ліві притоки.
б) які найбільші міста України знаходяться на Дніпрі.
Київ, Запоріжжя, Дніпро, Херсон
2. За фізичною картою України в атласі з’ясуйте, якими височинами проходять вододіли басейну Дніпра.
Придніпровська, Середньоросійська височини
2. З’ясуйте, які наслідки руйнівної (річкова ерозія) та накопичувальної роботи річки можна простежити в річковій долині.

Річка постійно виконує руйнівну і творчу роботу, розчиняє та переміщує гірські породи. Таким чином вода розмиває течією гірські породи річища, поступово заглиблюється, і впродовж тривалого часу формує нові східцеподібні тераси.
Поясніть, які потрібні умови для утворення чергової річкової тераси.

Для утворення чергової тераси важлива наявність осадових гірських порід, які порівняно швидко вимиваються течією річки, внаслідок чого відбувається заглиблення річища. Одночасно відбувається заглиблення й річкової заплави, вода під час повені чи паводку не піднімається до попереднього рівня. Таким чином відбувається формування нової тераси.

ОЦІНЮЄМО СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ

1 бал • 1. Що таке річка? Назвіть її основні частини.

Природний водний потік, що тече заглибиною рельєфу (річищем). Річка має витік, русло, притоки (ліві і праві), гирло, річковий басейн, річкову долину, заплаву, річкову терасу, вододіл.
2. Поясніть своїми словами як утворюються дельта та естуарій. Які річки у світі та Україні мають найбільші за площею дельту та естуарій.

В Україні найбільшу дельту мають Дунай, Дніпро, Дністер. У світі мають найбільші за площею дельту мають Амазонка, Ніл, Ганг.
Річка в місці впадіння в море відкладає осадові гірські породи, які з часом утворюють острови, розмежовані рукавами річки. Якщо гірські породи не утворюють островів, а виносяться в море, утворюється естуарій – розширене однорукавне гирло річки.

2 бали • 3. На фізичній карті півкуль знайдіть інші річки з великими за площею дельтами та естуаріями. Поясніть, як ви їх розпізнаєте?

Річки мають розширене місце впадіння в море чи океан. Це річка Святого Лаврентія (найбільший естуарій у світі), Єнісей, Темза, Ла-Плата. 

4. Розкажіть, з яких частин складається річкова долина. Поясніть, завдяки яким геологічним процесам вона сформувалася.
Основними частинами долини річки є річище (русло) та заплава, а також схили з терасами чи без. До складу річкової долини входять Водний потік поступово розмиває осадові гірські породи, таким чином формуючи заглибину (річище).

3 бали • 5. Поясніть, як напрямок, характер та швидкість течії річки, наявність на ній порогів та водоспадів пов’язані з рельєфом місцевості та складом гірських порід.
Між напрямком, характером, швидкістю течії річки, наявністю порогів та водоспадів і формами рельєфу та складом гірських порід є безпосередній зв’язок – гірські річки швидкі, мають пороги і водоспади, магматичні гірські породи стійкі до ерозії водою.
6. Чому річки завжди приваблювали людей при виборі місця проживання? Чи завжди річка є «помічницею» людині?

Річка є рекреаційною зоною, транспортною артерією. В то й же час, річкова вода може наносити суттєву шкоду людям, руйнуючи під час повеней чи паводків господарські та житлові об’єкти, піддавати ерозії ґрунти, переносити збудників хвороб, забруднювати джерела питної води.

Зміст підручника