41. Ресурси Світового океану. 6 клас

Води Світового океану дуже багаті на різноманітні природні ресурси, які використовуються людством у різних галузях господарства. До них належать риба та інша біологічна різноманітність, енергетичні, мінеральні та водні ресурси.

1. Роздивіться малюнок та впізнайте морські організми.
Морська зірка, камбала, морський їжак, черепаха, восьминіг, кит, дельфін, медуза, латимерія, дельфін, морський коник, мікроорганізми
2. Розподіліть відомі вам тварини і рослини за сферами існування та формами життя.

Планктон – мікроорганізми.
Нектон – кит, черепаха, восьминіг, медуза, дельфін, морський коник
Бентос – морська зірка, камбала, морський їжак, латимерія, водорості.
3. Поясніть, чому рослини в Океані можуть існувати лише на шельфі. Чи є рослини, що належать до планктону та нектону?

Сонячне тепло і світло, необхідне для переважаючої більшості життя рослин і тварин, досягає глибини лише 700 метрів, тому морські живі організми зосереджені в шельфі океану.
До планктону належать деякі види водоростей. Рослин серед нектону не існує.

ОЦІНЮЄМО СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ

1 бал • 1. Що належить до ресурсів Світового океану? Назвіть їхні основні групи.
Корисні копалини, енергетичні ресурси, гідрохімічні, рекреаційні.
2. Поясніть своїми словами, для яких потреб використовують різні види природних ресурсів Океану. Поясніть твердження: «Морська вода є рідкою рудою».

Корисні копалини, енергетичні ресурси, гідрохімічні – для потреб світового господарства. Рекреаційні (оздоровчі) – для оздоровлення населення.
У морській воді розчинені всі хімічні елементи. Тому морську воду називають рідкою рудою.
2 бали • 3. Які ресурси світового Океану також є на суходолі. Чому виникла потреба їх пошуку в морі?

Природні ресурси, які можна знайти і в океані, і на суходолі, включають корисні копалини (наприклад, нафта, газ, руди), вода та рибні ресурси. Проте виникла потреба шукати ці ресурси саме в океані з причини пошуку нових джерел енергії задля зменшення залежності від тих чи інших видів енергоносіїв; пошук мінеральних речовин, які на суходолі можуть бути вичерпаними чи важкодоступними; джерело води для господарчих і побутових шляхом її опріснення, риба та інші морепродукти з огляду на зростання населення, і особливо прибережних районів.

4. Пригадайте, які три сфери життя існують в Океані та як пристосовані до них живі організми з різних життєвих груп.

Планктон, нектон і бентос. Живі організми кожної групи мають різні пристосування до життя в різних умовах світового океану, що дозволяє їм ефективно використовувати доступні ресурси та виживати в кожній з перелічених зон.
3 бали • 5. Назвіть основні види енергетичних ресурсів морів й океанів. Запропонуйте свій проєкт їх використання в майбутньому.

До основних видів енергетичних ресурсів морів та океанів включають:
Енергія припливів і відпливів – виникає внаслідок руху води під час припливів і відпливів, коли вода рухається в напрямку берега або від нього. Цю енергію можна використовувати для виробництва електроенергії за допомогою ПВЕС (припливно-відпливних електростанцій).
Енергія хвиль – хвилі утворюються внаслідок роботи вітру на поверхні води. Рух може бути використаний для виробництва електроенергії за допомогою спеціальних установок для збирання енергії хвиль.
Енергія течій – рух морських течій може бути використаний для виробництва електроенергії за допомогою поплавкових генераторів (або інших пристроїв), здатних перетворювати енергію руху води в електрику.
Енергетичні ресурси морів та океанів можуть допомогти в подоланні залежності від традиційних джерел енергії (насамперед, вугілля чи нафти), сприяти зменшенню викидів парникових газів.
6. Оцініть сучасний екологічний стан Океану. Що може зробити кожен із нас для його поліпшення?
Сучасний екологічний стан Світового океану є складним, таким, що потребує негайних заходів для його покращення. Океани зазнають значного впливу антропогенного забруднення, надмірного вилову риби, втрати екологічного балансу, зміни клімату
Натомість, має бути запроваджене збалансоване використання природних ресурсів, підтримка екологічних ініціатив, екологічне споживання, свідомий туризм, освіта та поширення інформації.

Зміст підручника