35. Води суходолу Південної Америки

Води суходолу Південної Америки включають великі річкові системи, озера, болота та водоспади. Ці водні ресурси відіграють важливу роль у формуванні екосистем континенту, а також мають велике економічне та соціальне значення.

Практикуймо

1. Чому більшість річок Південної Америки відноситься до басейну стоку Атлантичного океану?
2. Обґрунтуйте повноводність річок Південної Америки.
3. Створіть буклет «Природні унікуми Південної Америки»
.

Всі завдання