34. Загальні риси клімату. Чинники формування типів клімату

Загальні риси клімату є результатом складної взаємодії географічної широти, рельєфу, океанічних течій і атмосферних циркуляцій. Ці фактори визначають різноманітність формування типів клімату від вологих екваторіальних лісів до сухих пустель і холодних гірських вершин.

Практикуймо

1. Визначте кліматичні показники (температуру січня і липня, річну амплітуду температур, річну кількість опадів та їх режим) і тип клімату субекваторіального, тропічного, субтропічного кліматичних поясів Північної та Південної півкуль за кліматичними діаграмами.

Субекваторіальний клімат

Північна півкуля

Температура січня: +25°C до +27°C
Температура липня: +24°C до +26°C
Річна амплітуда температур: 1-3°CРічна кількість опадів: 1500-2500 мм
Режим опадів: Вологий сезон (літо) і сухий сезон (зима)

Південна півкуля

Температура січня: +25°C до +27°C
Температура липня: +24°C до +26°C
Річна амплітуда температур: 1-3°C
Річна кількість опадів: 1500-2500 мм
Режим опадів: Вологий сезон (зима) і сухий сезон (літо)

Тропічний клімат

Північна півкуля

Температура січня: +20°C до +24°C
Температура липня: +24°C до +28°C
Річна амплітуда температур: 4-8°C
Річна кількість опадів: 1000-1500 мм
Режим опадів: Чітко виражений сезон дощів (літо) і сухий сезон (зима)

Південна півкуля

Температура січня: +24°C до +28°C
Температура липня: +20°C до +24°C
Річна амплітуда температур: 4-8°C
Річна кількість опадів: 1000-1500 мм
Режим опадів: Чітко виражений сезон дощів (зима) і сухий сезон (літо)

Субтропічний клімат

Північна півкуля

Температура січня: +8°C до +12°CТемпература липня: +24°C до +28°C

Річна амплітуда температур: 16-20°C
Річна амплітуда температур: 16-20°C
Річна кількість опадів: 500-1000 мм
Режим опадів: Зимові опади (середземноморський тип) або рівномірні протягом року (мусонний тип)

Південна півкуля

Температура січня: +24°C до +28°C
Температура липня: +8°C до +12°C
Річна амплітуда температур: 16-20°C
Річна кількість опадів: 500-1000 мм
Режим опадів: Літні опади (мусонний тип) або рівномірні протягом року (середземноморський тип)

Визначення типу клімату за кліматичними діаграмами
Субекваторіальний клімат

Характеристика: Високі температури протягом року з невеликою річною амплітудою, чіткий поділ на вологий і сухий сезон. Опади значні в вологий сезон.

Тропічний клімат

Характеристика: Високі температури з вираженою річною амплітудою. Чіткий поділ на сезон дощів і сухий сезон. Опади зосереджені в сезон дощів.

Субтропічний клімат

Характеристика: Значна річна амплітуда температур, опади можуть бути зосереджені в одному сезоні (зимові опади для середземноморського типу або літні для мусонного типу) або рівномірно розподілені протягом року

2. Дослідіть, чому Південна Америка — найвологіший материк. Створіть проєкт. Намалюйте за допомогою трафарету обриси материка. Графічно відобразіть кліматотвірні чинники, що сприяють значному зволоженню.

Мета дослідження

Визначити фактори, що сприяють формуванню вологого клімату в Південній Америці та пояснити, чому цей континент є найвологішим.

Завдання дослідження

 1. Проаналізувати географічне розташування Південної Америки.
 2. Вивчити кліматичні особливості континенту.
 3. Дослідити вплив рельєфу на розподіл опадів.
 4. Оцінити роль океанічних течій та атмосферних циркуляцій.

Розділ 1: Географічне розташування та кліматичні зони

1.1. Географічне розташування

 • Південна Америка розташована між екватором і 56° південної широти, що включає тропічні та субтропічні зони.
 • Величезна частина континенту знаходиться в екваторіальному і субекваторіальному кліматичних поясах, де високі температури сприяють випаровуванню і утворенню опадів.

1.2. Кліматичні зони

 • Екваторіальний клімат: висока температура і велика кількість опадів протягом року.
 • Субекваторіальний клімат: чітко виражені вологий і сухий сезони.
 • Тропічний клімат: виражений сезон дощів і сухий сезон.

Розділ 2: Вплив рельєфу

2.1. Анди

 • Гірський ланцюг Анд перешкоджає проходженню вологих повітряних мас, змушуючи їх підніматися і охолоджуватися, що призводить до конденсації та опадів на східних схилах.

2.2. Амазонська низовина

 • Амазонська низовина є великою площею з низьким рельєфом, де теплота і волога з Атлантичного океану створюють умови для утворення великої кількості опадів.

Розділ 3: Океанічні течії та атмосферні циркуляції

3.1. Океанічні течії

 • Тепла Бразильська течія приносить вологе повітря до східного узбережжя Південної Америки, сприяючи утворенню опадів.

3.2. Псати

 • Пасати, що дують з Атлантичного океану, приносять вологу в глиб континенту, особливо в басейн Амазонки.

3.3. Вплив Ла-Нінья та Ель-Ніньйо

 • Ці феномени значно впливають на кількість опадів у Південній Америці, змінюючи атмосферні циркуляції і вологість.

Розділ 4: Річкові системи та водний баланс

4.1. Річка Амазонка

 • Амазонка є найбільшою річкою у світі за об’ємом води, що протікає через найбільший тропічний ліс. Вона відіграє ключову роль у водному балансі континенту.

4.2. Інші великі річки

 • Парана, Оріноко та інші великі річки також сприяють високій вологості регіону.

Висновки

 • Південна Америка є найвологішим материком завдяки своїм географічним особливостям, рельєфу, впливу океанічних течій і атмосферних циркуляцій.
 • Континент отримує значну кількість опадів протягом року, особливо в екваторіальній і субекваторіальній зонах.
 • Анди, Амазонка та інші географічні особливості сприяють підтриманню високого рівня вологості.

Додатки

 • Кліматичні карти Південної Америки
 • Графіки опадів і температури для основних кліматичних зон
 • Фотографії ілюстрацій рельєфу та водних ресурсів

Цей проект дозволить глибше зрозуміти, чому Південна Америка є найвологішим материком, та оцінити всі фактори, що впливають на кліматичні умови континенту.

Всі завдання