25. Води суходолу Африки

Води суходолу Африки включають річки, озера, водосховища та болота. Вони відіграють важливу роль у житті континенту, забезпечуючи водою населення, сільське господарство, промисловість та екосистеми.

Практикуймо

1. Дослідіть причину повноводності річки Ніл. У чому загадка повноводності Нілу?

Джерела живлення Нілу

Ніл має два основних джерела:
Білий Ніл: Бере початок з озера Вікторія, яке знаходиться в Уганді. Ця частина річки завжди має воду завдяки постійним опадам в озері.
Блакитний Ніл: Починається в горах Ефіопії, з озера Тана. У сезон дощів ця частина річки приносить велику кількість води.

Кліматичні умови

Сезон дощів: У горах Ефіопії йде багато дощів з червня по вересень. Ці дощі наповнюють Блакитний Ніл водою.
Постійний потік: Білий Ніл, завдяки великим озерам і болотам, постійно постачає воду навіть у сухий сезон.

Географічні умови

Озера і болота: Великі водні резервуари, такі як озеро Вікторія, озеро Тана і болота Судду, зберігають воду під час дощів і відпускають її в сухий сезон.
Різні висоти: Високі гори в Ефіопії сприяють швидкому стоку води, що підвищує рівень води в Нілі.

Людська діяльність

Асуанська гребля: Ця гребля була побудована у 1960-х роках, щоб зберігати воду під час дощів і використовувати її в сухий сезон. Це допомагає контролювати рівень води в Нілі.

Отже, Ніл завжди повноводний завдяки двом основним джерелам – Білому і Блакитному Нілам. Сезон дощів в Ефіопії, великі озера і болота, а також Асуанська гребля допомагають підтримувати постійний потік води. Тому річка Ніл така важлива для людей, які живуть на її берегах.

2. Укажіть причину його розливу влітку в найбільшу спеку.
Ніл розливається влітку через сезон дощів, який відбувається в горах Ефіопії. Це основне джерело води для Блакитного Нілу.

Практикуймо

Праві і ліві притоки Конго змагаються між собою, хто з них більше додасть енергії річці-матері. Встановіть причину повноводності річки.

Основні причини повноводності річки Конго

 1. Велика кількість притоків:
  Річка Конго має багато притоків з обох боків. Вони приносять величезну кількість води, особливо під час сезонних дощів.
 2. Кліматичні умови:
  Водозбірний басейн річки Конго розташований у зоні екваторіального клімату. Це означає, що тут випадає багато дощів протягом усього року.
  Висока вологість і регулярні опади забезпечують постійний приток води.
 3. Велика площа водозбірного басейну:
  Басейн річки Конго охоплює величезну площу (близько 4 мільйонів квадратних кілометрів), що забезпечує значний обсяг води, яка стікає в річку.
  Вода збирається з гірських регіонів і низин, додаючи енергії та об’єму річці.
 4. Географічні особливості:
  Гірські регіони, такі як Східноафриканське нагір’я, сприяють швидкому стоку води під час дощів.
  Глибока долина річки Конго допомагає зберігати велику кількість води.

Практикуймо

1. Оцініть вплив рельєфу та клімату на формування річкової мережі і режим річок Африки.
– Співставте фізичну карту Африки (мал. 60) та карту басейнів річок Африки (мал. 72), прослідкуйте за напрямком від витоку до гирла річкових систем Нілу, Конго, Нігеру, Оранжевої, Замбезі.

Вплив рельєфу

 1. Географічні форми:
  Нагір’я і плато: В Африці багато нагір’їв і плато, таких як Східноафриканське нагір’я. Ці височини є джерелами багатьох великих річок, наприклад, Ніл, Конго і Замбезі. Вода, що випадає у вигляді опадів на цих височинах, швидко стікає вниз, утворюючи річкові системи.
  Рівнини: Великі рівнини, як-от Суданська рівнина, сприяють повільнішому течії річок, що утворює широкі і повільні річкові потоки, такі як Ніл у своїй середній течії.
  Тектонічні процеси:
  Розломи: Східноафриканський розлом створює багато озер і долин, що стають витоками річок. Наприклад, річка Танганьїка та річка Альберт починаються в цих розломах.
  Вулканічна активність: Вулканічні гори, такі як Кіліманджаро і Кенія, також впливають на річкову мережу, забезпечуючи джерела води.

Вплив клімату

 1. Екваторіальний клімат:
  Постійні опади: Річки в екваторіальному поясі, як Конго, мають повноводний режим через регулярні та інтенсивні опади протягом усього року. Це забезпечує стабільний приток води.
 2. Субекваторіальний і тропічний клімат:
  Сезонність опадів: У цих кліматичних поясах опади розподілені нерівномірно протягом року. Наприклад, річки Нігер і Замбезі мають сезонні коливання рівня води з високими рівнями під час сезону дощів і низькими в сухий сезон.
  Сухі сезони: Під час сухого сезону багато річок міліють або навіть пересихають, що впливає на їхній режим.
 3. Пустельний клімат:
  Мінімальні опади: У пустельних районах, таких як Сахара, річки майже відсутні або з’являються лише як ваді (сезонні річки). Наприклад, річка Нігер, перетинаючи пустельні зони, значно міліє.

Режим річок

 1. Постійні річки:
  Річки, що протікають через екваторіальні області (Конго), мають постійний режим з рівномірним водостоком протягом року завдяки постійним опадам.
 2. Сезонні річки:
  Річки в субекваторіальних і тропічних зонах мають виражену сезонність. Наприклад, Нігер і Замбезі мають високі рівні води під час дощового сезону і низькі рівні в сухий сезон.
 3. Епізодичні річки:
  У пустельних районах річки з’являються лише після рідкісних дощів і швидко пересихають. Такі річки часто не досягають моря, втрачаючи воду через випаровування і проникнення в ґрунт.

Отже, рельєф і клімат Африки суттєво впливають на формування річкової мережі та режим річок. Височини і нагір’я сприяють утворенню великих річок, тоді як рівнини забезпечують повільний рух води. Кліматичні умови визначають сезонність і повноводність річок: екваторіальні річки мають постійний режим, а річки в субекваторіальних і тропічних зонах – сезонний.

– Дайте відповідь на запитання, як пов’язані згадані вище річкові системи з особливостями рельєфу Африки.
Річкові системи Африки безпосередньо пов’язані з рельєфом континенту. Різноманітність рельєфу, що включає високогір’я, плато, низовини та пустелі, впливає на напрямок течії річок, їх повноводність і характер водного режиму.

Височини та нагір’я

Східноафриканське нагір’я:
Високогір’я на сході Африки, включаючи Кіліманджаро та Кенійське нагір’я, є джерелами багатьох великих річок. Вода, що випадає у вигляді опадів на цих височинах, швидко стікає вниз, формуючи річкові системи, такі як річка Ніл, яка бере свій початок в озері Вікторія, розташованому в цьому регіоні.
Нагір’я утворюють річкові долини, спрямовуючи потік води і створюючи водоспади, наприклад, водоспад Мерчисон на Нілі.

Ефіопське нагір’я:
Це нагір’я є джерелом Блакитного Нілу, що впливає на повноводність Нілу. Річки, що витікають з Ефіопського нагір’я, мають високу швидкість течії через круті схили.

Низовини і плато

Плато Конго:
Плато Конго є джерелом річки Конго, другої за повноводністю річки світу. Рельєф плато створює численні притоки, які зливаються, утворюючи могутню річкову систему.

Сахарська низовина:
У пустельних районах, таких як Сахара, річкова система практично відсутня через мінімальні опади. Тут можна знайти лише сезонні річки, або ваді, які течуть лише після рідкісних дощів.
Плато забезпечує рівномірний стік води, що живить річку Конго протягом усього року завдяки великій кількості опадів.

Тектонічні розломи

Східноафриканський розлом:
Цей розлом створює глибокі долини та озера, такі як озеро Танганьїка та озеро Малаві. Води, що стікають з гірських схилів розлому, утворюють численні річки.
Розломи також створюють умови для утворення водоспадів і швидкої течії річок, зокрема, Рувензорі та водоспаду Вікторія.

Отже, рельєф Африки відіграє ключову роль у формуванні річкових систем. Височини і нагір’я сприяють швидкому стоку води і утворенню великих річок, плато забезпечують рівномірний водний режим, а низовини і пустелі визначають сезонність та повноводність річок. Тектонічні процеси створюють умови для утворення річкових долин та озер, які є джерелами багатьох африканських річок.

– Пригадайте типи клімату, характерні для Африки. Користуючись кліматичною картою материка (мал. 70), оцініть їх вплив на формування річкової мережі і режим річок Африки.

1. Екваторіальний клімат:
Поширення: Центральна та Західна Африка, басейн Конго.
Характеристика: високі температури протягом року, рясні опади (1500-2000 мм на рік).
Вплив на річки: густа річкова мережа, повноводні річки з рівномірним режимом протягом року (наприклад, Конго, Убангі).

2. Субекваторіальний клімат:
Поширення: Північ та Південь від екваторіального поясу.
Характеристика: два сезони: дощовий та сухий, високі температури.
Вплив на річки: сезонні річки, повноводні в сезон дощів, маловодні або пересихають в сухий сезон (наприклад, Нігер, Сенегал).

3. Тропічний пустельний та напівпустельний клімат:
Поширення: Північна та Південна Африка, пустелі Сахара та Наміб.
Характеристика: низькі опади (до 200 мм на рік), спекотні дні та прохолодні ночі.
Вплив на річки: тимчасові річки, які наповнюються після рідкісних дощів, пересихають протягом більшої частини року (наприклад, Ваді-Дра).

4. Середземноморський клімат:
Поширення: Північне та Південне узбережжя Африки.
Характеристика: спекотне літо, м’яка зима, опади переважно взимку.
Вплив на річки: помірно розвинена річкова мережа, повноводні взимку, маловодні влітку (наприклад, Ніл, Атлас).

5. Гірський клімат:
Поширення: гірські масиви Атлас, Дракенсберг, Східно-Африканське нагір’я.
Характеристика: залежить від висоти, загалом прохолодніший клімат з рясними опадами.
Вплив на річки: повноводні річки, що беруть початок у горах, з бурхливими потоками (наприклад, Замбезі, Оранжева).

Важливо зазначити, що крім клімату, на формування річкової мережі та режим річок Африки також впливають інші фактори, такі як рельєф, ґрунти, рослинність.

2. Об’єднайтесь у групи. Використовуючи тектонічну карту Африки (мал. 62), дайте відповідь на запитання, чому найбільші і найглибші озера утворилися на сході материка.

1. Тектонічна активність:
Східна Африка розташована на Великому Африканському розломі, який є однією з найактивніших тектонічних зон на Землі.
Розлом утворився внаслідок розтягування земної кори, що призвело до утворення глибоких западин, які згодом заповнилися водою, утворивши озера.
Найбільшими озерами, утвореними внаслідок тектонічної активності, є Танганьїка, Малаві та Вікторія.

2. Вулканічна діяльність:
Східна Африка має багато активних вулканів, які вивергали великі обсяги лави та попелу протягом мільйонів років.
Ці вулканічні відкладення часто утворювали природні греблі, які затримували воду та призводили до утворення озер.
Прикладами озер, утворених вулканічною діяльністю, є Ківу та Ньяса.

3. Ерозія:
Річки та льодовики протягом мільйонів років еродували гірські хребти Східної Африки, утворюючи глибокі долини та западини.
Ці западини згодом заповнилися водою, утворивши озера.
Прикладом ерозійного озера є озеро Туркана.

Зміст підручника

ГДЗ історія