19—20. Природні чинники у формуванні людської цивілізації

Природні чинники відіграють ключову роль у формуванні людської цивілізації. Вони впливають на розподіл населення, розвиток господарської діяльності, культурні традиції та технологічні досягнення.

Практикуймо

1. Яка доколумбова цивілізація має найбільше поширення в Південній Америці?
Найбільш поширеною доколумбовою цивілізацією в Південній Америці була цивілізація інків. Вони створили одну з найбільших і наймогутніших імперій в історії доколумбової Америки.
4. Сформулюйте перелік унікальних досягнень цивілізації Інків, що дивують вас і багатьох наших сучасників.

Архітектура та будівництво

 1. Мачу-Пікчу:
  Видатне місто, збудоване на гірському плато без використання розчину, що витримало століття землетрусів.
 2. Саксаюаман:
  Величезна фортеця з мегалітичними кам’яними стінами, які точно підігнані один до одного без розчину.

Інженерія та інфраструктура

 1. Дороги та мости:
  Мережа доріг довжиною понад 40,000 км та підвісні мости для перетину ущелин і річок.
 2. Терасове землеробство:
  Системи терас на гірських схилах для ефективного використання земель і збереження води.

Агрономічні досягнення

 1. Селекція рослин: Вирощування понад 200 видів картоплі та численних сортів кукурудзи, бобів, кіноа.
 2. Іригаційні системи: Складні іригаційні системи для зрошування полів навіть у сухих регіонах.

Соціальна організація

 1. Мітма: Система переселення населення для інтеграції різних етнічних груп і зміцнення контролю над територіями.
 2. Айлью: Родинні громади з спільним використанням землі і ресурсів для рівномірного розподілу і підтримки.

Культура та мистецтво

 1. Кіпу: Система вузлових шнурів для зберігання інформації і ведення обліку.
 2. Текстиль: Витончені тканини з вовни альпаки та вікуньї, що мали естетичне і ритуальне значення.

Медицина

 1. Трепанація черепа: Хірургічне втручання на черепі з високим рівнем успішності.
 2. Лікувальні трави: Знання про лікарські рослини і їх використання для лікування хвороб.

Практикуймо

1. Обговоріть у групах, як ви розумієте кожну з ознак цивілізації. Чому деякі вчені порівнюють цивілізацію з живим організмом?

Цивілізація — це складне суспільство з багатьма особливостями. Ось як можна зрозуміти кожну з них:

 1. Міста:
  Міста є великими місцями, де живе багато людей. У містах є ринки, де люди торгують, і уряд, який керує містом.
  Мачу-Пікчу — старовинне місто інків у горах.
 2. Соціальна структура:
  У цивілізації є різні групи людей: правителі, ремісники, фермери, воїни. Кожна група має свої обов’язки.
  У Єгипті фараон був головним правителем, а селяни працювали на полях.
 3. Уряд та управління:
 4. Уряд приймає рішення для всіх. Він організовує роботу, забезпечує захист і порядок.
  У Римській імперії був імператор, який керував усією державою.
 5. Економіка та торгівля:Цивілізації мають розвинену торгівлю та господарство. Вони вирощують їжу, виробляють товари і обмінюються ними.
  Інки мали великі поля і продавали вирощені продукти.
 6. Наука і технології:
  Цивілізації розвивають нові винаходи і знання, які допомагають людям жити краще.
  Інки будували складні дороги і мости в горах.
 7. Писемність та література:
  Писемність дозволяє зберігати знання і ділитися ними. Люди пишуть книги і ведуть облік.
  Шумери винайшли писемність клинописом для запису важливих подій.
 8. Культура і релігія:
  Культура включає традиції, мистецтво і релігійні вірування. Це об’єднує людей і надає їм спільні цінності.
  У інків був культ Сонця, і вони будували храми для богів.

Чому цивілізацію порівнюють з живим організмом?

Цивілізацію часто порівнюють з живим організмом, тому що в них є багато спільного:

 1. Ріст і розвиток:
  Як і живий організм, цивілізація спочатку маленька, але потім росте і стає більшою та складнішою.
 2. Система органів і функцій
  Як і в організмі, в цивілізації є різні частини, які виконують певні функції. Наприклад, уряд, економіка, армія.
 3. Адаптація та виживання:
  Цивілізація змінюється і пристосовується до нових умов, щоб вижити, так само як живий організм пристосовується до навколишнього середовища.
 4. Занепад і кінець:
  Як і організм, цивілізація може занепадати і закінчувати своє існування. Наприклад, Римська імперія зникла через внутрішні проблеми і напади ворогів.

2. Давні цивілізації називають річковими. Яка причина появи назви? Обґрунтуйте.

Давні цивілізації називають річковими через те, що вони виникли і розвивалися вздовж великих річок. Ці річки забезпечували умови, які сприяли розвитку суспільств. Ось кілька основних причин, чому ці цивілізації називають річковими:

 1. Вода для зрошення:
  Річки забезпечували постійне джерело води для зрошення сільськогосподарських угідь. Це дозволяло вирощувати більше їжі, що сприяло зростанню населення і розвитку суспільства.
  Приклад: Єгипетська цивілізація виникла уздовж річки Ніл, яка щорічно затоплювала поля, залишаючи родючий мул для вирощування врожаю.
 2. Родючі ґрунти:
  Річкові долини мали багаті на поживні речовини ґрунти, які утворювалися завдяки наносам річкових вод. Це створювало сприятливі умови для землеробства.
  Приклад: Межиріччя між Тигром і Євфратом у Месопотамії мало дуже родючі землі, що сприяло розвитку землеробства.
 3. Транспорт і торгівля:
  Річки слугували важливими транспортними шляхами, що полегшувало переміщення людей, товарів та ідей. Це сприяло торгівлі і культурному обміну.
  Приклад: Річка Інд у Індії була важливим торговим шляхом для стародавньої цивілізації Індії.
 4. Захист та оборона:
  Річки могли забезпечувати природний захист від ворогів. Вони слугували природними бар’єрами, які захищали поселення від нападів.Приклад: Китайська цивілізація, яка виникла вздовж річки Хуанхе (Жовта річка), використовувала її як природний захист від набігів.

Висновок

Давні цивілізації називають річковими тому, що річки відігравали ключову роль у їх виникненні та розвитку. Вода для зрошення, родючі ґрунти, можливості для торгівлі і природний захист були основними факторами, які робили річкові долини ідеальними місцями для розвитку перших великих суспільств.

3. Знайдіть зв’язок між давніми цивілізаціями та сучасністю.

Давні цивілізації мали великий вплив на те, як ми живемо сьогодні. Ось декілька прикладів, які показують цей зв’язок:

1. Писемність та мова

 • Давні цивілізації: Шумери в Месопотамії створили одну з перших систем писемності — клинопис. Єгиптяни використовували ієрогліфи.
 • Сучасність: Писемність, створена давніми цивілізаціями, стала основою для розвитку сучасних мов. Наприклад, багато літер у нашій сучасній абетці походять від давніх писемностей.

2. Закони та управління

 • Давні цивілізації: Вавилонський цар Хаммурапі створив один з перших відомих кодексів законів — Кодекс Хаммурапі. У Стародавньому Римі були розроблені складні системи права та управління.
 • Сучасність: Багато сучасних законів базуються на принципах, розроблених у давнину. Наприклад, римське право вплинуло на правові системи багатьох країн.

3. Наука і технології

 • Давні цивілізації: Єгиптяни, греки і китайці зробили значні внески в астрономію, математику і медицину. Грецький математик Евклід створив основи геометрії.
 • Сучасність: Багато сучасних наукових концепцій мають коріння в давніх відкриттях. Наприклад, сучасна геометрія базується на працях Евкліда.

4. Архітектура та мистецтво

 • Давні цивілізації: Єгипетські піраміди, грецькі храми і римські акведуки є прикладами архітектурних досягнень.
 • Сучасність: Архітектурні стилі і техніки будівництва, розроблені в давнину, вплинули на сучасне будівництво. Наприклад, багато сучасних будівель використовують колони і арки, розроблені давніми греками і римлянами.

5. Філософія та релігія

 • Давні цивілізації: Грецькі філософи, такі як Сократ, Платон і Арістотель, заклали основи західної філософії. Давні релігії, такі як єгипетська, грецька та римська, мали великий вплив на релігійні вірування і практики.
 • Сучасність: Сучасна філософія і релігія багато в чому базуються на концепціях, розроблених у давнину. Наприклад, ідеї давньогрецьких філософів впливають на сучасну етику, політику і науку.

Висновок

Давні цивілізації створили основи для багатьох аспектів сучасного життя. Їхні досягнення в галузі писемності, права, науки, архітектури і філософії продовжують впливати на наше суспільство. Розуміння цих зв’язків допомагає нам краще цінувати спадщину минулого і використовувати її для розвитку майбутнього.

6. Створіть проєкт на тему: «Ідеальний континент».

Проєкт: «Ідеальний континент»

Мета проекту:

Створити уявний континент, який буде найкращим для життя людей, з точки зору природи, економіки та соціальних умов.

План проекту:

 1. Вступ
  Що таке «ідеальний континент»?
  Мета і завдання проекту
 2. Географічні особливості
  Де розташований континент на карті світу?
  Основні риси: гори, рівнини, річки, озера, пустелі, узбережжя
  Який клімат на континенті? (теплий, холодний, помірний)
 3. Природні ресурси
  Корисні копалини: золото, нафта, газ тощо
  Водні ресурси: річки, озера
  Ліси і рослини
  Тварини, які живуть на континенті
 4. Екологія
  Як ми захищаємо природу?
  Використання відновлювальної енергії: сонячна, вітрова
  Збереження тварин і рослин
  Управління сміттям та його переробка
 5. Економіка
  Сільське господарство: що вирощуємо, які тварини, рослини
  Промисловість: заводи, фабрики
  Транспорт: дороги, залізниці, порти, аеропорти
  Торгівля: що продаємо і купуємо
 6. Соціальні умови
  Рівень життя людей
  Школи та університети
  Лікарні та медицина
  Культура та традиції
 7. Міста
  Які міста є на континенті?
  Як вони виглядають? (парки, зручні будинки, чисті вулиці)
  Які технології використовують в містах?
 8. Туризм та відпочинок
  Природні та культурні пам’ятки
  Як люди відпочивають?
  Інфраструктура для туристів (готелі, ресторани, розваги)
 9. Технології
  Сучасні технології у різних сферах життя
  Як вони допомагають людям?
 10. Заключна частина
  Підсумки проекту
  Що робить наш континент ідеальним?
  Як ці ідеї можна використати в реальному житті?

Висновок:

Ідеальний континент – це місце, де люди живуть щасливо, природа захищена, а економіка розвивається. Наш проект допоможе уявити, як можна зробити світ кращим.

Зміст підручника

ГДЗ з історії