14. Широтна зональність на материках і в океанах

Широтна зональність — це закономірна зміна природних умов, що відбувається у напрямку від екватора до полюсів. Вона впливає на клімат, рослинність, тваринний світ та інші компоненти природи

Практикуймо

3. На яких материках найбільш чітко видно широтну смугастість?
Африка, Євразія

Практикуймо

1. Розгляньте мал. 37 та зробіть висновок про поширення лісів на кожному материку.
Ліси на різних материках розташовані у відповідності до кліматичних зон. У холодних кліматичних умовах переважають хвойні ліси (тайга), у помірних зонах — змішані та листяні ліси, у тропічних і субтропічних зонах — тропічні дощові ліси. Розташування та типи лісів залежать від клімату, температури та кількості опадів, що впливають на рослинний покрив кожного континенту.

2. Ознайомтеся з умовними знаками карти «Географічні пояси та природні зони світу» в атласі та опишіть простягання меж зони степів.

Степи займають значні площі на кожному з континентів, де вони розташовані, і характеризуються специфічними кліматичними умовами, зокрема помірним континентальним кліматом з відносно невеликою кількістю опадів. Ці зони відіграють важливу роль у сільському господарстві та мають унікальні екосистеми.

Зміст підручника