10. Формування рельєфу та поширення корисних копалин

Формування рельєфу та поширення корисних копалин на материках і в океанах є результатом складних геологічних процесів, які тривають мільйони років. Ці процеси включають тектонічні рухи, вулканізм, осадоутворення та ерозію.

Практикуймо

Пригадайте планетарні та основні форми рельєфу.
Планетарними формами рельєфу є континенти (великі ділянки суходолу, оточені океанами) і океани (великі водні простори, що покривають більшу частину земної поверхні0.

1. Складіть схему планетарних та основних форм рельєфу, на якій мають бути такі частини: гори, серединно-океанічні хребти, материки, рівнини, океанічні западини.
Планетарні форми рельєфу:
── Континенти
Приклади: Африка, Євразія, Північна Америка
── Океани
Приклади: Тихий океан, Атлантичний океан

Основні форми рельєфу

── Гори. Приклади: Гімалаї, Карпати
── Рівнини. Приклади: Східноєвропейська рівнина
── Плато. Приклади: Тибетське плато
── Долини. Приклади: Долина річки Дніпро
── Западини. Приклади: Западина Мертвого моря
── Пагорби. Приклади: Канівські пагорби
── Каньйони. Приклади: Гранд-Каньйон
── Острови. Приклади: Гренландія

Підводні форми рельєфу:

── Океанічні хребти. Приклади: Серединно-Атлантичний хребет
── Абісальні рівнини. Приклади: Великі плоскі області на дні океанів
── Підводні гори і плато. Приклади: Височини на дні океанів
── Океанічні западини. Приклади: Маріанська западина

2. Вкажіть найголовніші ознаки кожної з основних форм рельєфу.

Гори

Висота: Значні підвищення земної поверхні, часто тисячі метрів над рівнем моря.
Схили: Круті схили з різкими перепадами висот.
Формування: Утворюються через тектонічні процеси, такі як зіткнення літосферних плит, або вулканічну активність.
Приклад: Гімалаї, Карпати.

Рівнини

Висота: Плоскі або слабо хвилясті області, зазвичай на невеликій висоті над рівнем моря.
Схили: Переважно пологі або відсутні.
Формування: Утворюються внаслідок осадоутворення, льодовикової та водної ерозії.
Приклад: Східноєвропейська рівнина.

Плоскогір’я

Висота: Високі рівнини, часто на значній висоті над рівнем моря.
Схили: Відносно плоска або слабохвиляста поверхня, оточена крутими схилами.
Формування: Утворюються внаслідок тектонічних підняттів або вулканічної активності.
Приклад: Тибетське плато.

Долини

Висота: Низини між височинами, такими як гори або пагорби.
Схили: Пологі або круті схили, зазвичай витягнуті вздовж річок.
Формування: Утворюються внаслідок ерозійної діяльності річок або льодовиків.
Приклад: Долина річки Дніпро.

Западини

Висота: Низини, що знаходяться нижче рівня моря або навколишньої місцевості.
Схили: Оточені вищими територіями.
Формування: Утворюються через тектонічні опускання, ерозію або карстові процеси.
Приклад: Западина Мертвого моря.

Пагорби

Висота: Невеликі підвищення земної поверхні, зазвичай не більше кількасот метрів над рівнем моря.
Схили: Пологі схили.
Формування: Утворюються внаслідок ерозії, осадоутворення або рухів земної кори.
Приклад: Київські пагорби.

Каньйони

Висота: Глибокі долини з крутими або вертикальними стінами.
Схили: Дуже круті або вертикальні стіни.
Формування: Утворюються внаслідок ерозійної діяльності річок, часто в посушливих областях.
Приклад: Гранд-Каньйон.

Острови

Розташування: Ділянки суші, повністю оточені водою.
Розміри: Можуть бути від невеликих до дуже великих.
Формування: Утворюються внаслідок вулканічної діяльності, тектонічних процесів або осадоутворення.
Приклад: Гренландія.

Ці основні форми рельєфу визначають вигляд нашої планети і мають значний вплив на клімат, флору і фауну, а також на умови життя людей.

Практикуймо

Знайдіть на фізичних картах материків великі форми рельєфу. Запишіть їх назву та знайдіть інтернет-ресурси, які описують їх утворення.

Список великих форм рельєфу на різних материках із відповідними українськими та світовими інтернет-ресурсами, які описують їх утворення:

 1. Гімалаї (Азія)
 2. Анди (Південна Америка)
 3. Великий каньйон (Північна Америка)
 4. Сахара (Африка)
 5. Альпи (Європа)
 6. Великий Бар’єрний риф (Австралія)
 7. Антарктичний льодовиковий щит (Антарктида)
 8. Рифтові долини Східної Африки (Африка)
 9. Кордильєри (Північна Америка)
 10. Амазонська низовина (Південна Америка)
 11. Гори Рокі (Північна Америка)
 12. Карпати (Європа)
 13. Гобі (Азія)
 14. Патагонська пустеля (Південна Америка)
 15. Аппалачі (Північна Америка)
 16. Скандинавські гори (Європа)

Практикуймо

За тектонічною і фізичною картами дослідіть зв’язки між тектонічною будовою і формами рельєфу.
Великі рівнини (низовини, височини) розміщені на платформах, а гори – в областях складчастості.
Височини найчастіше у своїй основі мають щити давніх платформ, а низовини – молоді плити (не літосферні плити).

Практикуймо

1. Використовуючи фізичну і тектонічну карти світу чи материка в атласі, виявіть зв’язки між тектонічною будовою та формами рельєфу на п’яти материках.

1. Євразія

Тектонічна будова:

 • Євразія має кілька великих тектонічних плит, зокрема Євразійську, Індо-Австралійську, Арабську та Філіппінську плити.
 • Основні зони субдукції: вздовж узбережжя Тихого океану (Тихоокеанська плита занурюється під Євразійську плиту), зона зіткнення Індійської та Євразійської плит (Гімалаї).

Форми рельєфу:

 • Гімалаї: результат зіткнення Індійської та Євразійської плит. Це найвища гірська система на Землі.
 • Альпи: утворилися через зіткнення Африканської та Євразійської плит.
 • Східноєвропейська рівнина: стабільна частина Євразійської плити з переважно рівнинним рельєфом.

2. Північна Америка

Тектонічна будова:

 • Північна Америка розташована на Північноамериканській плиті, яка взаємодіє з Тихоокеанською плитою на західному узбережжі.
 • Основні зони субдукції: вздовж узбережжя Аляски та північно-західного узбережжя США (Каскадні гори).

Форми рельєфу:

 • Кордильєри (Гори Рокі та Сьєрра-Невада): утворені внаслідок субдукції Тихоокеанської плити під Північноамериканську плиту.
 • Аппалачі: старі гори, які виникли в результаті зіткнення давніх тектонічних плит.
 • Велика рівнина: стабільна частина Північноамериканської плити з рівнинним рельєфом.

3. Південна Америка

Тектонічна будова:

 • Південна Америка розташована на Південноамериканській плиті, яка взаємодіє з Наска плитою на західному узбережжі.
 • Основні зони субдукції: вздовж західного узбережжя (Анди).

Форми рельєфу:

 • Анди: результат субдукції Наска плити під Південноамериканську плиту. Це найдовша гірська система у світі.
 • Амазонська низовина: розташована на стабільній частині Південноамериканської плити, велика рівнинна територія.
 • Патагонська платформа: стабільний тектонічний блок з рівнинним рельєфом.

4. Африка

Тектонічна будова:

 • Африка знаходиться на Африканській плиті. Велику роль відіграє Рифтова долина Східної Африки.
 • Основні зони рифтингу: Велика рифтова долина.

Форми рельєфу:

 • Велика рифтова долина: активна тектонічна зона, де Африканська плита розтягується і утворює великі тріщини та вулкани.
 • Сахара: стабільна частина Африканської плити з великими пустельними рівнинами.
 • Драконові гори: формуються вздовж південної околиці Африканської плити, частково зумовлені активними тектонічними процесами.

5. Австралія

Тектонічна будова:

 • Австралія розташована на Австралійській плиті, яка переважно стабільна, з обмеженою тектонічною активністю.
 • Основні межі плит: взаємодія з Індо-Австралійською плитою та Тихоокеанською плитою.

Форми рельєфу:

 • Великий Вододільний хребет: найзначніша гірська система Австралії, яка утворилася через тектонічні процеси.
 • Центральна низовина: стабільна частина Австралійської плити з переважно рівнинним рельєфом.
 • Велика піщана пустеля: розташована на стабільній частині плити, велика пустельна рівнина.

Висновки

Тектонічна активність значною мірою впливає на формування рельєфу материків. Гірські системи, такі як Гімалаї, Анди та Кордильєри, утворюються в зонах зіткнення тектонічних плит. Рифтинг призводить до утворення таких форм рельєфу, як Велика рифтова долина. Стабільні частини тектонічних плит, як-от Східноєвропейська рівнина або Амазонська низовина, характеризуються переважно рівнинним рельєфом.

2. Запишіть у зошит результати вашої роботи за таким зразком: На Українському щиті Східноєвропейської платформи розташована Придніпровська та Приазовська височини.

Євразія

Євразія є одним із найбільших материків світу і має складну тектонічну будову. Вона розташована на кількох великих тектонічних плитах, серед яких найважливіші — Євразійська, Індо-Австралійська, Арабська та Філіппінська плити. Вздовж узбережжя Тихого океану відбувається субдукція Тихоокеанської плити під Євразійську, що створює потужну зону тектонічної активності. Однією з найвідоміших форм рельєфу Євразії є Гімалаї, які утворилися внаслідок зіткнення Індійської та Євразійської плит. Це найвища гірська система на Землі, що включає вершину Еверест. Іншою значною гірською системою є Альпи, що виникли в результаті зіткнення Африканської та Євразійської плит. На противагу цим височинам, Східноєвропейська рівнина є стабільною частиною Євразійської плити і характеризується переважно рівнинним рельєфом.

Північна Америка

Північна Америка розташована на Північноамериканській плиті, яка взаємодіє з Тихоокеанською плитою на західному узбережжі. Вздовж цього узбережжя, особливо в районі Аляски та північно-західного узбережжя США, знаходяться зони субдукції, що призводять до формування гірських хребтів. Гори Рокі та Сьєрра-Невада, які є частиною Кордильєр, утворилися внаслідок субдукції Тихоокеанської плити під Північноамериканську плиту. Аппалачі, старі гори на східному узбережжі США, виникли в результаті зіткнення давніх тектонічних плит. Між цими гірськими системами розташована Велика рівнина, яка є стабільною частиною Північноамериканської плити і має рівнинний рельєф.

Південна Америка

Південна Америка знаходиться на Південноамериканській плиті, яка взаємодіє з Наска плитою вздовж західного узбережжя континенту. Ця зона субдукції призвела до утворення Анд — найдовшої гірської системи у світі, яка тягнеться вздовж всього західного узбережжя Південної Америки. Амазонська низовина, яка розташована на стабільній частині Південноамериканської плити, є найбільшою тропічною низовиною у світі. Патагонська платформа, яка також є стабільним тектонічним блоком, має рівнинний рельєф і охоплює значну частину південної Південної Америки.

Африка

Африка розташована на Африканській плиті і має визначну тектонічну особливість — Велику рифтову долину Східної Африки. Ця долина є результатом активного рифтингу, де Африканська плита розтягується і утворює великі тріщини в земній корі. Внаслідок цього рифтингу виникають вулкани та утворюються нові гори. Сахара, найбільша гаряча пустеля у світі, розташована на стабільній частині Африканської плити і має переважно рівнинний рельєф. Драконові гори, що розташовані на півдні Африки, формуються вздовж межі Африканської плити і частково зумовлені активними тектонічними процесами.

Австралія

Австралія знаходиться на Австралійській плиті, яка є переважно стабільною і має обмежену тектонічну активність. Основна гірська система материка, Великий Вододільний хребет, утворилася через тектонічні процеси, що мали місце в давні геологічні часи. Центральна низовина Австралії, яка є стабільною частиною плити, має переважно рівнинний рельєф і включає великі пустельні території, такі як Велика піщана пустеля.

Таким чином, на кожному з цих материків форми рельєфу тісно пов’язані з тектонічними процесами. Гірські системи зазвичай утворюються в зонах субдукції або зіткнення тектонічних плит, тоді як рівнинні території розташовані на стабільних частинах тектонічних плит. Рифтинг також відіграє важливу роль у формуванні рельєфу, як це видно на прикладі Великої рифтової долини в Африці.

Зміст підручника