1. Географія – наука про нашу планету

Географія – це наука, що вивчає нашу планету, її фізичні особливості, клімат, ландшафти, рельєф, водні та природні ресурси, а також географічні області, їх характеристики й взаємозв’язки між ними. Наука досліджує взаємодію між людьми та природою, населення, розвиток господарства, особливості культури. Географія допомагає нам краще зрозуміти нашу планету та її нагальні проблеми.

Завдання

Розгляньте модель структури географічної науки (мал. 2). Використовуючи її:
– назвіть основні науки, що входять до складу сучасної географії, та що досліджує кожна з них; з’ясуйте, які з географічних належать до природничих, суспільних, загальногеографічних;
поясніть, чому саме;
– запропонуйте власні назви кожної з основних географічних наук, виходячи з того, що вона досліджує;
– поясніть, чи завжди географія була системою наук; розставте географічні науки за часом їхнього виникнення; обґрунтуйте свою думку;
– наведіть приклади, як пов’язані між собою різні географічні науки; зробіть висновок про те, чому географія є єдиною наукою;
– поясніть, чим можуть бути корисні географічні знання в повсякденному житті людини; підготуйте кілька запитань одне одному про значення географічних знань для людей різних
професій;
– дайте відповідь, чи згодні ви й чому з висловами: «географія – це наука про все на світі» та «географія врятує світ».

Результати аналізу інфографіки запишіть у таблицю.

Географічна наука Що вивчає До якої групи наук
належить
Географія – наука

«Вірю – не вірю»: перевіряємо інформацію

  • «Батьком» географії вважають давньогрецького вченого-математика, астронома й поета Ератосфена. Він ще в ІІІ ст. до н. е. запропонував термін «географія». Також Ератосфен
    завдяки математичним розрахункам 19 червня 240 року до н. е. майже безпомилково визначив розміри Землі як планети. З того часу цю дату відзначають як Всесвітній день географа.
  • Окрім Дня географа, також за ініціативи ООН відзначають такі «географічні» свята: Всесвітній день водних ресурсів (22 березня), Всесвітній день метеорології (23 березня), Всесвітній день народонаселення (11 липня), Міжнародний день гір (11 грудня). А, може, існують ще якісь «географічні» свята?

ОЦІНЮЄМО СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ

1 бал • 1. Про що наука географія? Як змінилися її завдання в сучасному світі?
2. Яку ще іншу назву можна дати науці географії?
2 бали • 3. Поясніть, людям яких професій і для чого необхідні географічні знання.
4. Чому сучасну географію називають системою наук?
3 бали • 5. Географія належить до природничих чи суспільних наук і чому саме?
6. Яке значення географії в розв’язуванні нагальних проблем сьогодення?

Зміст підручника